---- Sponsorlu Baglantilar ---

12. Sınıf Lider Yayınları Türk Edebiyatı Sayfa 70 – 74 Cevapları

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---
12. Sınıf Lider Yayınları Türk Edebiyatı Sayfa 70 – 74 Cevaplarını sizlere sunuyoruz. Umarım sizler için yararlı olacaktır. Sizlerde kendi elinizdeki çalışma kitabı cevaplarını bizlerle ve sitemizi takip eden binlerce takipçiyle paylaşabilirsiniz.
soru-cevap-resimleri
12. Sınıf Lider Yayınları Türk Edebiyatı SAYFA 70
Bir Yer Düşünüyorum
Memleketimin
Şarkıları
Tema Huzura duyulan özlem Köylü olmak
Dil ve Anlatım Açık ve sade bir dil kullanılmış. Betimlemeler var Açık ve sade bir dili vardır. Duygu ve düşünceler bir köylünün dilinden aktarılmış
Yapı (ölçü, uyak, nazım birimi) Şiirde ölçü yok­tur. Ancak dört­lüklerin sonunda ses ahengi yer alıyor. Şiirde ölçü yok. Dizeler ses ahengiyle sıralanmıştır.
12. Sınıf Lider Yayınları Türk Edebiyatı SAYFA 74
b) Metinlerde ses akışı sağlanırken hangi yöntemlerin kullanıldığını tartışarak belirleyiniz.
Metinlerde ses akışı sağlanırken kelime tekrarları, uyak ve redifler gibi ahenk unsurlarından yararlanılmış.c) “Güneşi İçenlerin Türküsü” adlı şiirde ritim nasıl sağlanmıştır? Belirleyiniz.
Dizelerin alt alta getirilmesinde ses benzerlikleriyle, ahenk unsurlarıyla ritim sağlanmış.
ç) Metinleri yapı, tema, dil ve anlatım yönünden karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönleri sözlü olarak ifade ediniz.

Bir Yer Düşünüyorum
Memleketimin
Şarkıları
Tema Huzura duyulan özlem Köylü olmak
Dil ve Anlatım Açık ve sade bir dil kullanlmış. Betimleyici ifadeler var. Açık ve sade bir dili vardır. Anla­tım, bir köylünün dilinden sunul­muştur.
Yapı (ölçü, uyak, nazım birimi) Şiirde ölçü yok. Ancak dört­lüklerin sonunda ses ahengi var­dır. Şiirde ölçü yok­tur. Dizeler ses ahengiyle sıra­lanmıştır.
Akıncı
Otel
Odaları
Hasır
Güneşi
İçenlerin
Türküsü
Yapı
Beyit
birimiyle
yazılmış,
aruz
ölçüsü
var
mıştır.
Beyit
birimiyle
yazılmış­.
Serbest müstezat biçiminde yazılmış bir man­zume
Serbest
nazım
şekliyle
yazıl­mış.
Ölçüsü
yoktur.
Tema Kahramanlık Otel­ler ve insanlar Ölüm Uyanış
Dil ve Anlatım
Sade bir dili vardır. Anlatımı Akın­cıların dilinden aktarıl­mıştır. Yiğitçe bir
söyleyişi
vardır.
Açık ve sade bir dili vardır. Kelime tekrarlarıyla şiire akıcılık kazandırılmış. Ağırlıklı olarak öyküleyici anlatmı var.. Osmanlıca kelimelere de yer verilmiştir.
Serbest nazmın sağladığı doğal bir söyleyişi vardır. Slogan üslubu kullanılmıştır.
Dil açık ve sade­dir.

6. Serbest nazımla yazılmış şiirlerin özellikleriyle ilgili bir beyin fırtınası yapınız.
7. “Memleketimi Seviyorum” adlı şiiri ezberleyiniz.

------ Sponsorlu Reklamlar -----
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Edebiyatımızda Toplumcu Gerçekçi şiirin öncüsü olan Nâzım Hikmet FÜTÜRİZM
akımından etkilenmiştir.
• Nâzım Hikmet’in Mayakovski’den aldığı şiir şeması, klasik halk şiiri şeklini kırması ve gür sesi  SERBEST ŞİİRİN yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır.
• Toplumcu Gerçekçi şairler SERBEST nazmı kullanmışlardır.
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Toplumcu Gerçekçi şiir faydacıdır ve bir tezi vardır. ( D )
• Toplumcu Gerçekçi şiirde biçim güzelliği yaratmak esastır. ( Y)
• Toplumcu Gerçekçi şiir iyimser bir bakış açısına sahiptir. (D )
3. Aşağıda verilen şairlerden hangisi Toplumcu Gerçekçi şiir anlayışının dışındadır?
A) Ercüment Behzat Lâv
B) Hasan İzzettin Dinamo
C) Behçet Necatigil
D) Nâzım Hikmet Ran
E) Ahmet Arif
CEVAP: C
4. Aşağıda verilenlerden hangisi Toplumcu Gerçekçi şiir anlayışının ilkelerinden biri değildir?
A) Halkın konuşma dilinin benimsenmesi
B) Halkçı dünya görüşüne sahip olunması
C) Serbest nazım tekniğinin kullanılması
D) Sembollere sıkça yer verilmesi
E) Söylev üslubundan yararlanılması
CEVAP: D
 Bilgi Media & 12. Sınıf Çalışma Kitabı Cevapları
------ Sponsorlu Reklamlar -----Editorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
12. Sınıf Lider Yayınları Türk Edebiyatı Sayfa 70 – 74 Cevapları admin tarafından 5 Aralık 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:,
12. Sınıf Lider Yayınları Türk Edebiyatı Sayfa 70 – 74 Cevapları isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz