---- Sponsorlu Baglantilar ---

2015 Biyoloji Örnek Test Soruları ve Cevapları

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

2013 – 2014 -2015 LYS, YGS için Biyoloji Örnek Soruları ve Cevaplarını Biyoloji Dersinde Test Çözmeyi Seven Bilgisini pekiştirmek isteyenler için paylaşmak istiyoruz. Sizlerde LYS, YGS için Biyoloji Konu Anlatımlarınızı Tamamladıysanız ve bilginizi test etmek istiyorsanız bu sorular ve yanıtları sizler için oldukça yararlı olacaktır.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

sorucevaplar
Biyoloji Test Soruları ve Cevapları
1.Bir insanın soluk alması aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir?
A-akciğerin temiz hava ile dolmasi
B-kaburga kaslarının kasılması
C-diyafram kasının düzleşmesi
D-akciğerin hacminin artması

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Cevap:A

2.Solunum sisteminin ilk organı olan burun tarafından,hangisi yapılmaz?
A)havanın ısıtılması
B-havanın süzülmesi
C)havanın kokusunun alınması
D)havadaki oksijenin kana geçirilmesi

Cevap D

3.Yutağın solunumdaki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)alınan havanın kokusunu belirlemek
B-alınan havayı nefes borusuna geçirmek
C)alınan havayı süzmek
D)havanın,akciğerlere doğru çekilmesini sağlamak

Cevap:B

4.Sigara etkisiyle oluşan hastalıklara,aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?
A)kalp yetmezliği
B-akciğer kanseri
C)hepatit B
D)kangren

Cevap:C

5.Akciğerlerin çevresindeki plevra zarının görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)havayı kana geçirmek
B-akciğeri dış etkilerden korumak
C)akciğerin aşırı şişmesini önlemek
D)alveollerioluşturmak

Cevap:B

6.Nefes verme olayında,aşağıda verilen maddelerden hangilerinin kandaki miktarı azdır?
I.alyuvar
II.karbondioksit
III.su
A)yalnız II
B-I ve II
C)I ve III
D)II ve III

Cevap D

7.Geceleri,yatak odasıda bitki bulundurulmasının sakıncalı olmasının nedeni,aşğıdakilerden hangisidir?
A)bitkinin karbondioksit üretmesi
B-bitkinin zararlı ışınlar yayması
C)bitkinin oda sıcaklığını yükseltmesi
D)bitkinin oksijen üretmesi

Cevap:A

8.Kandaki artıkların böbreklerden atılmasının gerçekleştiği yer,aşağıdakilerden hangisidir?
A)atar damar üzerinde
B-nefronlar üzerinde
C)idrar kanalında
D)havuzcukta

Cevap:B

9.Böbrekteki kanın süzülmesi sonucu oluşan idrarın yapısında,aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)su ve mineral
B-madensel tuz
C)vitamin
D)protein

Cevap D

10.Böbrekler ile ilgili olarak,aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)böbreklerden,kandaki suyun fazlası dışarı atılır
B-böbreğin çalışması hormanlar ile düzenlenir
C)vücut dışına atılacak maddeler,kalpten böbreğe toplar damarlarla getirlir
D)böbreğin en küçük görev birimine nefron denir

Cevap:C

11.Aşağıda verilenlerden hangis,boşaltıma yardımcı olan olaylardan birisi değildir?
A)terlemenin ypılması
B-zehirli maddelerin karaciğerde etkisiz hale getirilmesi
C)zararlı gazların nefesle dışarı atılması
D)sindirim atıklarının dışarı atılması

Cevap D

12.Dişlerde üreme hücrelerinin oluşturulduğu yer,aşağıdakilerden hangisidir?
A)yumurtalık
B-yumurta kanalı
C)döl yatağı
D)testisler

Cevap:A

13.Erkek üreme organının,oluşturduğu üreme hücrelerine ne ad verilir?
A)yumurta
B-spor
C)sperm
D)polen

Cevap:C

14.Üreme organlarının büyümesini ve üreme hücrelerini üretmeye başlamasını sağlayan düzenleyici hormonları,aşağıdaki salgı bezlerinden hangisi salgılar?
A)hipofiz bezi
B-tirioid bezi
C)böbrek üstü bezi
D)pankreas bezi

Cevap:A

15.İnsanda erkek ve dişi üreme hücreleri,aşağıdaki yaşam dönemlerin hangisinden itibaren üretilmeye başlanır?
A)doğumdan itibaren
B-yürümeye başladıktan sonra
C)ergenlikten itibaren
D)olgunluk dönemine ulaşınca

Cevap:C

16.Erkek ve dişi üreme hücreleri arasında,aşağıdakilerden hangisi ortak olarak görülür?
A)hücrelerin görünümü
B-hücrelerin oluşturma şekli
C)hücrelerin büyüklüğü
D)hücrelerin hareket yeteneği taşıması

Cevap:B

17.Aşağıda verilen hormon çeşitlerinden,vücuttaki bütün doku ve organların yapı ve çalışmasını etkileyebilir?
A)eşey hormonu
B-büyüme
C)adrenalin
D)kalsitonin

Cevap:B

18.Aşağıda verilenlerden hangileri,hormonlar yardımıyla gerçekleşir?
I.vücut organlarının yaşa uygun şekilde büyümesi
II.sıcak bir cisme el sürüldüğünde,elin hemen geri çekilmesi
III.ilkbaharda,ağaçların aynı zamanda çiçek ve yaprak açması
A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap:C

19.Hem iç salgı hem d dış salgı yapabilen salgı bezi,aşağıdakilerden hangisidir?
A)pankreas
B-hipofiz
C)tiroid
D)böbrek üstü

Cevap:A

20.Hormonların inan vücudundaki etkileriyle ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)sinir sisteminin yapı ve çalışmasını kontrol eder
B-vücudun su,mineral oranını ayrlar
C)ergenlik çağı değişmelerini düzenler
D)yaşa göre,vücudun orantılı şekilde büyümesini kontol eder

Cevap:A

21.Hormonlarla ilgili olarak,aşağıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
I.kan ile vücutta yayılırlar
II.iç salgı ezleri tarafından üretilirler
III.her hormon,belli bir doku veya organ grubuna etki eder?
A)yalnız I
B-I ve II
C)II ve III
D)I,II ve III

Cevap D

22.İç salgı bezlerinin düzensiz salgı üretmesiyle ortaya çıkan hastalıklara;
I.guart
II.devlik
III.şeker hastalığı
isimli hastalıklardan hangileri örnek verilebilir?
A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap D

23.Aşağıdakilerden hangisi,hormonların görevlerinden değildir?
A)vücudun büyüme ve gelişmesini kontrol etme
B-vücut iç dengesinin oluşmasını sağlama
C)kas hareketlerinin dengeli biçimde yapılmasını sağlama
D)sinir sistemiyle beraber vücutta,organlar arası koordinasyonu sağlama

Cevap:C

24.hangileri hipofiz bezi tarafından gerçekleştirilir?
I.sinir hormon etkileşimini sağlama
II.iç salgı bezlerinin çalışmasını söyleme
III.ergenlik dönemi değişimleri kontrol etme
A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap D

25.Tiroid bezinin özellikleri arasında; bu ifadelerden hangileri bulunur?
I.gırtlağın altında ve soluk borusunun iki yanında yer alır
II.kalsitonin ve tiroksin hormonlarını üretir
III.hücrelerin enerji üretimini ayarlar
A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap D

26.Şeker hastası olan bir insana,aşağıdakilerden hangisinin verilmesi kan şekerinin düşürülmesini sağlar?
A)insülin
B-glukagon
C)adrenalin
D)aldostron

Cevap:A

27.Hormonların vücudumuzdaki görevleri olarak;
I.glukagon – kan şekerini arttırma
II.aldosteron – kandaki mineral madde oranını düzenleme
III.kalsitonin – kemiklerde kalsiyum oranının artmasını sağlama
şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?
A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap D

28. hangileri,pankreas bezinden salınan hormon tarafından yapılabilir?
I.kan şekerinin artması
II.kan şekerinin azalması
III.büyümenin hızlanması
A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap:B

29.Hangi salgı bezinin salgılandığı hormon yanlış verilmiştir?
A)hipofiz bezi – büyüme hormonu
B-böbrek üstü bezi – adrenalin hormonu
C)pankreas – kalsitonin hormonu
D)tiroid bezi – tiroksin hormonu

Cevap:C

30. Aşağıda verilen yaşamsal olaylar,aşağıdaki hormonlardan hangisi tarafından gerçekleştirir?
1.fazla salınması durumunda vücuttaki oksijen ve enerji kullanımı artar
2.metobolizmayı hzlandırır
3.fazla salgılanırsa aşırı terleme,çarpıntı durumları oluşur
A)kalsitonin
B-aldosteron
C)tiroksin
D)insülin

Cevap:C

31.Bazı iç salgı bezlerinin çalışması için,bazı mineraller hormon üretiminde kullanılır.
Eksikliğinde hastalık ortaya çıkaran mineral çeşidi ve meydana getirdiği hastalık çeşidi,aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A)kalsiyum-devlik hastalığı
B-fosfos-cücelik hastalığı
C)iyot-guatr hastalığı
D)demir-kanser hastalığı
Cevap:C

32.Sinir sistemi görevleri arasında;
I.canlıların çevreleri ile olan ilişkilerini sağlama
II.canlının yaşla orantılı şekilde büyüme ve gelişmesini kontrol etme
III.kaslı olan bazı organların çalışmasını kontrol etme
gibi olaylardan hangileri bulunur?
A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap D

33. Aşağıda verilenlerden hangileri,omuriliği zedelenen bir insanda görülebilir?
I.bacak ve kollarda felçlik hali
II.bazı organların çalışmaması
III.bazı dokunma duyularının algılanmaması

A)yalnız I
B-I ve II
C)II ve III
D)I,II ve III

Cevap D

34.İç organların sürekli ve düzenli şekilde çalışmasını yöneten sinir merkezleri,aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A)omurilik soğanı
B-beyin kabuğu
C)omurilik
D)beyincik

Cevap:A

35.Omuriliğin yapı ve çalışması ile ilgili olarak,aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)omurga içerisindeki kanalda bulunur
B-beyin ile bacak kasları arasında bilgi taşır
C)çalışması yarı yarıya istemlidir
D)refleks ve alışkanlık davranış ve hareketlerini kontrol eder

Cevap:C

36.Sinir sistemi organları ve görevleriyle ilgili,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)beyin kabuğu,düşünülerek yapılan hareketlerin yönetim merkezidir
B-beyincik,canlının dengeli hareket etmesini sağlar
C)omurilik,düşünülmeden ani olarak yapılan hareketlerin yönetim merkezidir
D)omurilik soğanı,kol ve bacak kaslarının çalışmasını kontrol eder

Cevap D

37.Bir sinir hücresi üzerinde uyartıların iletim yönü,aşağıdakilerden hangisindeki gibi gerçekleşir?
A)dentrit-gövde-akson
B-gövde-dentrit-akson
C)gövde-akson-dentrit
D)akson-gövde-dentrit

Cevap:A

38.Aşağıdakilerden hangisi,merkezi sinir sistemini oluşturan sinirsel yapılardan birisi değildir?

A)betin kabuğu
B-retina
C)omurilik soğanı
D)beyincik
Cevap:B

39.Bir insan,karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama geçtiğinde,göz bebekleri bir miktar küçülür?
Bu olayla ilgili olarak;
I.göze giren ışık miktarını ayarlamak için yapılır
II.doğdukta sonra,tecrübe edilerek kazanılır
III.göz bebeklerinin küçülmesi istemsiz olarak gerçekleşir
yargılarından hangileri doğrudur?

A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)II ve III

Cevap:C

Bilgi Media  & Vikipedi Kültür ve Eğitim Ansiklopedisi Olarak Sizlere Üniversite Sınavınızda Başarılar Dileriz. Editorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
2015 Biyoloji Örnek Test Soruları ve Cevapları admin tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde eklenmiştir.

2015 Biyoloji Örnek Test Soruları ve Cevapları isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz