---- Sponsorlu Baglantilar ---

2014 Gardiyan Alımları Ne Zaman

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

2013-2014 Gardiyan Alımları Ne Zaman – İnfaz Korum Alım Tarihleri Belli Oldu mu sorularının yanıtlarını sizlere vermek istiyoruz..

------ Sponsorlu Reklamlar -----

2014 Yılı İlk Alımları Başlamıştır Ayrıntılı Bilgiler Yazımız Devamında.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

İnfaz koruma memurluğu ile ilgili olarak öncelikle size kısa bilgi vermek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Ceza ve Tutuk Evlerinde İç güvenliğin sağlanması ve ayrıca tutuklular ile hükümlülerle ilgilenme görevini yürütmekteler. Son yıllarda oldukça popüler bir meslek haline gelen İnfaz koruma memurluğu sürekli olarak artan bir talep ile karşı karşıyadır.

gardiyanresimleri

Ülke genelindeki Cezaevlerindeki aşırı doluluk oranını da hesapladığınızda Gardiyan ( İnfaz Koruma Memuru ) Alımlarının her yıl düzenli olarak yapılacağınız ön görmekteyiz. İnfaz Koruma Memuru Alım Tarihleri KPSS sınavı sonrasında yıl içerisinde Adalet Bakanlığınca belirtilen sayıda alım yapılmak üzere bir yada iki seferde alım yapılmaktadır. 2013-2014 Döneminde Mayıs Ayı ve sonrasında İnfaz Koruma Memuru Alımı yapılabilir.

Sizlerden ricamız sitemizi düzenli olarak takip etmeniz ve gelişmeleri sitemiz üzerinden izlemenizdir. Ayrıca 2013 – 2014 İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan ) Alımları hakkında yorumlarınızı ve görüşlerinizi bizlere yorum kısmından ileterek görüşlerinizi bizimle ve sitemizi takip eden binlerce takipçi ile paylaşabilirsiniz.

Kariyer Basamaklarınızda Başarının Yoldaşınız Olması Dileğiyle.

Bilgi Media

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı

1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 ve 11’inci dereceli kadrolara Ek-1 listede belirtilen yerler için 600 erkek infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alınacaktır.

  2. Sözlü sınav ve mülakata, lisans mezunları için 2012- KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012- KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabileceklerdir.

3. Başvurular 10 Ocak 2014 tarihinde başlayıp, 17 Ocak 2014 tarihi mesai saati bitiminde
sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı Ek-1 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

4- Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülâkata; merkezî sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından; Ek-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrencisi adayı çağrılacaktır. Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 30 Ocak 2014tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

5. Sınav yeri: Ek-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.

6. Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 4 Şubat 2014ve devam eden günlerde yapılacaktır. Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar 7 Şubat 2014 tarihinde ilan edilecektir.

7.Sözlü sınav ve mülakat : 24 Şubat 2014 ve devam eden günlerde yapılacaktır.

Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle boy-kilo ölçümü ile sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:

a) EK-2 Başvuru Formu,

b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,

c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

9. İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için aranacak şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 170 cm boyunda olmak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13′ten fazla, 17′den az olmamak.(örneğin; 170 boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir. )

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17 Ocak 2014 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (lisans mezunları için 07 Temmuz 1982 ve sonrası, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1982 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.)

10. Sözlü Sınav ve Mülakat; A) Sözlü sınav; a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 40, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya birkaçından soru sorulacaktır.

B) Mülâkat; a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

11. Nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.        Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.

12. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;

a) Adli sicil ve arşiv kaydı bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu form Komisyonlarca onaylanacaktır.)

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu,

f) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

13.Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt tarihi www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır.

14. Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

15. Özel Hükümler; a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 231,00 TL) aylık harçlık ödenecektir. b) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır. c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. d) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır. e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.

 

Ek-2Başvuru Formu


Serdarhan Bilgiler :Gardiyan, koruma memuru,koruma memuru alımı,2014 koruma memuru başvuru,2014 Gardiyan infaz koruma memuru alımı 2013,memur alımları,koruma memuru alımı başvuruları,koruma memuru başvurusu,memur alımları 2013,koruma memuru alımı 2013 şartları,2013 memur alımı


Bilgi Media & Vikipedi Kültür Ansiklopedisi Yararlı Bilgiler SunarEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
2014 Gardiyan Alımları Ne Zaman admin tarafından 6 Eylül 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:, , , ,
2014 Gardiyan Alımları Ne Zaman isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara
38 responses to “2014 Gardiyan Alımları Ne Zaman”
 1. şule güney diyor ki:

  2014 gardiyanlık başvuruları ne zaman bir yardım edebilir misiniz

 2. yeşim ışık diyor ki:

  gardiyanlık ön başvurusu kpssden önce mi oluyor

  • admin diyor ki:

   KPSS sınavların sonrasında iki yıl geçerli oluyor sonuçlar ve bu iki yıl içinde başvurularınızı yapabiliyorsunuz.

 3. asilzade diyor ki:

  önlisans mezunuyum. 2012 kpss de 69 aldım. puanların düşme durumu var mı? sıralamaya girebilmem için kaç puan almam gerekiyor. lütfen yardımcı olur musunuz?

 4. Engin diyor ki:

  Ya benim anladim konu su koskoca bakan tv memurluk yasi 35 dir diyor alim sartlarina bakiyorum 30 yasini asmamis olmak diyor.Bu hak mi adalet mi?

  • admin diyor ki:

   Haklısınız ancak belirli meslekler ki bunlar genellikle güvenlik ile alakalı olan yerler, gardiyanlık, polislik gibi ve insan hayatı için yaşamsal olan İtfaiye gibi bölümlerde daha aktif bir beden yapısı olması için yaş sınırı konulmuştur.

 5. nihal mutlu diyor ki:

  yakın bir zamanda gardiyanlık alımı var mı acaba 🙁 acilll cevap atar mısınız?

  • admin diyor ki:

   Bir kaç ay içinde olacağını düşünmemekteyiz Nihal Hanım. Ancak ihtiyaç durumunda alımlar yıl içerisinde bir veya iki kez yapılmaktadır. Yani çok fazla bir zaman dilimi bekleyeceğinizi sanmıyoruz.

 6. nihal mutlu diyor ki:

  peki sağolun 🙂 takip edeceğim bu sayfayı..aslında ben kasım ayında olacğını duymuştum bu konuda bır bılgınız var mı?

 7. nilay karabağlı diyor ki:

  gardiyanlık için ne yapmak gerekiyo kpss sınavından kaç almak yetrli ben lise 4 öğrencisiyim çok istiyorum gardiyanlığı ınş nasip eder Allah

  • admin diyor ki:

   KPSS sınavından 70 üzeri almak gerekiyor. Ama daha yüksek almanız sizin için daha iyi olacaktır.

 8. MURAT KAYMAZ diyor ki:

  ÖN LİSANS MEZUNUYUM AMA ORTA ÖĞRETİMDEN KPSS’YE GİRDİM VE 70 PUAN ALDIM BAŞVURU YAPABİLİR MİYİM ACABA VE BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BAŞLAR?

  • admin diyor ki:

   Eğer sınava girdiğiniz zaman Ön Lisans Mezunuysanız o zaman size sıkıntı olabilir. Ama sınavdan sonra mezun olduysanız sorun olmaz. Şu an için Başvuru tarihleri açıklanmadı. Açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

 9. hayri mehmet cengiz diyor ki:

  Mrb Bn 2012 kpss den 79 aldım bundan önceki başvuru yu kaçırdım baska ne zaman alim olur acil mesaj atın lütfen

  • admin diyor ki:

   Şu an için alım yok. Kasım Ayında olabilme ihtimali var. Ancak Kasım Ayında da gerçekleşmezse Şubat ve Mart ayına kadar olma ihtimali düşük gibi.

 10. cihan diyor ki:

  2013 yılında alım ilanı veya alım tarihi ne zaman olur acaba. bir de alım ilanı 2014 te yayınlanırsa 2012 kpss puanıyla başvuru yapılabilir mi? teşekkürler

  • admin diyor ki:

   2014 Yılındaki alım zamanı eğer KPSS sınavı öncesinde olursa 2012 Sonuçları geçerli olur.

 11. şirinnn diyor ki:

  ben ortaöğretm kpss den 79 aldım üniversite okuyorum ama gardiyanlık çok istiyorum 2013 veya 2014 te alımlar ne zaman olur özellikle erzincana olur mu admin beni aydınlatırsan sevinirim…

 12. nihal mutlu diyor ki:

  acıklanan kılavuz da gardiyanlık alımı var mı ?

 13. ebru murat diyor ki:

  slmö ikm alımı 2014 kpssden önce olur mu bilgi werirsenz sewnirim

  • admin diyor ki:

   Yüzde elli ihtimal alım sınavdan önce olabilir.

   • ebru murat diyor ki:

    peki ben geçen almda başwuru yapmştm boy we kilodan da gecmiştm fakat mülakata girememştm tekrar baswurma hakkım warmıdr yarmcı olr musunuz

 14. sessiz sakin diyor ki:

  alımlar yılbasında olucak dıyolar aralıgın son haftası burdan net bılgı alabılırmıyız?

 15. sessiz sakin diyor ki:

  tekrar basvuru hakkın var tBI MURAT BUKADAR BASIT SEYLERI KENDINIZINDE BILMESI GEREKIR

 16. ebru murat diyor ki:

  biliyo olsam sormazdım heralde

 17. sessiz sakin diyor ki:

  gardıyan olucaksın lıse mezunusun en dusuk ıhtımal herseyı onunuze beklemeyın arkadaslar mantıklı sorular sorunkı bızde bılgılenelım

 18. ADEM ESKİ diyor ki:

  Arkadaşlar ben 2012kpss ortaögretımden 81 puan aldım ve en son alımda mülakatta geçirmediler beni(nedense bende hala anlamadım) 76 puan alan adam bırıncı oldu neyse admine sorum şu kardeşim ikm alımında vurucu nokta ne puanmı mülakatmı ne yapmalıyız ve ne zaman bi alım daha olabilir tşk ederim.şuan üniversite okuyorum 2yıllık.lise mezunuyum yani

 19. asi kral diyor ki:

  admin 2014 ocak ya da şubatta mı ikm alımı olacak bir bilgin var mı ya da mayıs ayına kadar olmayacak mı

 20. cebrail diyor ki:

  mülakatlarda ne gibi sorular soruluyor acaba giren arkadaşlar bilgilendire bilirmi

 21. buket diyor ki:

  2014 ikm alımı başladı dye bir duyum birkaçyerden admin doğrumudur…
  doğru ise ne zamana kadar devam edecek…
  değilse net bir tarih var mı? admn cevap beklyorum senden? şimdiden teşekkürler

  • admin diyor ki:

   Şu an içim alımlarla ilgili net bir şey yok ama Mart ayı gibi bir ihtimal diyebiliriz.

  • fatma a... diyor ki:

   2014 erkek infaz koruma memurluğu başvurusu başlamış galiba bayanlar için birşey yok henüz 600 kişimi ne alacaklarmış 17 si sonmuş basvuru için

 22. mehmet ali can... diyor ki:

  Mraba arkadslar mart 2014 te al varmi ogrenebilirmiyim cok acil tesekurler

 23. emine yaşar diyor ki:

  09 aldım mülakatta fakat bu gün aldığım haberde olumsuz yazıyor yanlışlık olabilirmi arkadaşlar

 24. sevil aslı kalaycı diyor ki:

  bende lise mezunuyum 2012 kpssde 71 puan aldım başvuru yapabilirmiyim vede gardiyanlık sınavına nasıl çalışabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 25. fazil mentes diyor ki:

  Arkadaşlar başvuru sadece yıl başında ocak ayindami oluyor acil cvp

Sende Yorum Yaz