---- Sponsorlu Baglantilar ---

Atık Türleri ve Çevreye Etkileri, Zararları Nelerdir

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Atık Türlerinin Çevreye Verdiği Zararlar Hakkında Bilgi

Çevre kirliliği sorunu son yıllarda iyiden iyiye bir problem olarak karşımıza çıkmakta. Dünya genelinde gerek çarpık kentleşme gerek aşırı sanayileşmenin etkisinden olsa gerek büyük bir atık problemi karşımıza çıkmaktadır. Peki Bu atık türlerinin günlük yaşantımıza verdiği zararlar nelerdir hiç merak ettiniz mi.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

cevrekirliliğiresimleri

------ Sponsorlu Reklamlar -----

 

ATIK TÜRLERİ VE ÇEVREYE OLAN ET­KİLERİ

A. KATI ATIKLAR

Son zamanlarda şehirleşmenin artmasıyla beraber bilhassa büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük etraf meselesi çöplerdir. Hanesel katı atıkların bir bölümü organik atıklar oluştururken, kalan bölümünü ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi katı atıklar oluşturmaktadır. Katı atıkların türü şehirlerin ekonomik düzeyine göre değişebilmektedir.

Dünya’da katı atıkların idaresinin üç temel ilkesi var­dır. Bunlar az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesidir. Çöplerin toplanması, depolanması veya yok edilmesi­ne kadar tüm hizmetlerin bir tasarı çerçevesinde ele alınması ve ilk olarak bu atıkların değerlendirilmesi ve­ya geri kazanılmasına, çevre ile uyumlu atık yöneti­mi denilmektedir.

Uygun şekilde depolanmamışçöpler yer altı ve yüzey­su baskın su kirliliğine, böceklerin üremesine, çevreye kötü kokuların dağılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hay­vanlar aracılığıyla taşıyıcı mikropların dağılmasına ne­den olmaktadır.

Katı atıkların yok olma müddeti ve etrafa olan zararları türlerine göre değişebilmektedir. Sözgelişi; plastik şişe­ler 1000 sene, alüminyum kutular 10 – 100 sene, portakal kabuğu 6 ay, piller 100 sene, kâğıt 2 – 5 ay ve cam şişe 4 bin senede ayrışarak tabiata geri dönmektedir.

Bu maddeler içinde bilhassa atık pillerin etrafa ve in­san sıhhatine olan zararıçok büyüktür. Pillerin bileşi­minde bulunan cıva, kadmiyum, mermi, çinko, lityum ve nikel gibi kimyevi maddeler, pillerin çöplere gelişi­güzel atılması neticeninde toprağa ve yer altı sularına karışmaktadır. Bunun neticeninde toprak zehirlenir ve kullanılama hâle gelir. Sulardaki ekosistemler etkilenir. Sözgelişi, bir kalem pil takriben 4 m2 toprağı kirletebil-mektedir. Atık pillerin kapı araladığı başlıca hastalıklar sinir sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıklarıdır.

B. SIVI ATIKLAR

Sıvı atıkların büyük bölümünün atık sular oluşturmak­tadır. Bu sular; hanesel, endüstriyel, zirai ve diğer kul­lanımlar neticeninde kirlenmiş sular, maden ocakları ve maden hazırlama tesislerinden meydana gelen sular ile şehir bölgelerinden gelen kanalizasyon sularıdır.

Sıvı atıkların sularda oluşturduğu kirlilik ve tesirleri fizik­su baskın, kimyevi ve biyolojik olmak üzere üç grupta görü­lür. Fiziksel etkiler; suyun sıcaklık, tat, koku özellikleri­nin değişmesidir. Kimyevi etkiler; çeşitli ağır metalle­rin (mermi, cıva vb.), organik ve inorganik maddelerin suda birikmesidir. Biyolojik etkiler ise organik atıkların tesiriyle suda, oksijeni tüketen algler, bakteriler ve küf­lerin oluşmasıdır.

Sulara karışan cıvanın insan ve etraf sıhhatine olan tesirleri oldukça fazladır. Suya bağlı besin zehirlenme­lerinin ehemmiyetli bölümü cıvadan meydana gelen zehirlen­melerdir.

Sözgelişi, 1951 seneninde Japonya’daki Minamata Körfezi yakınlarında kurulan plastik fabrikasının atık sularının körfeze karışmasından bir müddet sonra onlarca insan ciddi hastalıklara yakalanmıştır. Bu hastalıkların başlı-caları; kısmi felç, şuur kaybı ve körlüktür. Atıksulara karışan cıva tabana çöker ve burada bakteriler tarafın­dan çözülür. Daha sonra sudaki planktonlar cıvayı bünyelerine alır. Planktonlarla beslenen balıklara oradan da bu balıklarla beslenen insanlara geçer.

C. GAZ ATIKLAR

Gaz atıklar; endüstri tesislerinden, konutlardan, taşıtlar­dan, yangınlardan, çöp depolama alanlarından kay-naklanmaktadır. Gaz atıkların çevre ve insan sıhhati­na tesirleri global çevre meselelerinde işlenecektir

 Bilgi Media & Vikipedi Çevre Sorunları Hakkında Bilgiler AnsiklopedisiEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Atık Türleri ve Çevreye Etkileri, Zararları Nelerdir admin tarafından 4 Aralık 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Atık Türleri ve Çevreye Etkileri, Zararları Nelerdir isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara
2 responses to “Atık Türleri ve Çevreye Etkileri, Zararları Nelerdir”
  1. güzeller güzeli diyor ki:

    teşekkür ederim

Sende Yorum Yaz