---- Sponsorlu Baglantilar ---

Bozkurt Destanı Özeti Kısaca

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Bozkurt Destanı Özeti Kısaca Açıklaması Hakkında Bilgileri Kızgız Olan Eğitmenimizin hazırlamış olduğu anlatım ile sizlere sunmak istiyoruz. Konu içerisinde hatalı çeviriler olabilir sizlerden özür dileriz Eğitmenimiz çünkü Türkçeyi daha tam anlamıyla bilmediğinden dolayı hatalı olabilir. O bölümleri düzelterek kullanabilirsiniz. 
Bilgi Media

Bozkurt Destanının Özeti Kısaca

------ Sponsorlu Reklamlar -----

” . . . Türkler’in ilk ataları Batı Denizi’nin batı kıyısında otururlardı . Türkler , Lin adlı bir ülkenin ordularınca heziyete uğratıldılar . Düşman çerileri tüm Türkleri adam – bayan , ufak – büyük demeden öldürdüler . Bu büyük ve acımasız kıyımdan sadece on yaşlarında yer alan bir oğlan sağ kaldı geriye . Düşman askerleri bu çocuğu da buldular ama onu öldürmediler; bu hayatını sürdüren son Türk’ü acılar arasında can versin diye , kollarını ve bacaklarını keserek bir bataklığa attılar . Düşman hükümdarı , çeri ( asker ) lerinin son bir Türk’ü sağ olarak bıraktığını öğrendi; anında buyruk verdi ki bu son Türk de öldürüle ve Türkler’in kökü tümüyle kazına . . . Düşman çerileri çocuğu bulmak için yola koyuldular . Ancak dişi bir Bozkurt çıktı ve çocuğu dişleriyle ensesinden kavrayarak kaçırdı; Altay dağlarında izi bulunmaz , ıssız ve her tarafı yüksek dağlarla çevrili bir mağaraya götürdü . Mağaranın arasında büyük bir ova vardı . Ova , baştan ayağa ot ve çayırlarla kaplıydı; dörtbir yanı sarp dağlarla çevrili idi . Bozkurt burada çocuğun yaralarını yalayıp tımar etti , iyileştirdi; onu sütüyle , avladığı hayvanların etiyle besledi , büyüttü . Bitiminde genç büyüdü , ergenlik çağına girdi ve Bozkurt ile hayatını sürdüren son Türk eri evlendiler . Bu evlilikten on genç doğdu . Çocuklar büyüdüler; dışarıdan kızlarla evlenerek ürediler . Türkler çoğaldılar ve çevreye yayıldılar . Ordular kurup Lin ülkesine saldırdılar ve atalarının öcünü aldılar . Yepyeni bir hükümet kurdular , 4 bir yana tekrardan egemen oldular . Ve Türk kaganları atalarının anısına hürmeten , otağlarının önünde daima kurt başlı bir sancak dalgalandırdılar . . . ”

------ Sponsorlu Reklamlar -----

bozkurtdestani

Bu efsaneden anlaşıldığına göre , Türkler’in ilk yurtları , Ortada Asya’nın batısına yakın bir yerlerde idi . Türkler , Turfan’ın kuzey dağlarına daha ardından göçmüşlerdi .

Çin tarihlerinin de yazmış olduğu Bozkurt destanı , burada bitmektedir . Çinliler daha ardından nelerin olduğunu açık olarak yazmıyorlar . Bu efsanenin son bölümü , Ergenekon Destanı’dır . Ergenekon Destanı , Cengiz Han döneminde moğollaştırılmıştır . Ne var ki bu efsanenin kökleri ve ana motifleri , açıkça Kök Türkler ile ilgilidir . Kök Türk Devleti , MS 6 . yy . dan itibaren bir cihan imparatorluğu olmuş ve 200 yıl yaşamıştır . Bu Şekilde büyük ve kuvvetli bir devletin , ilkel Moğollar’dan bir efsane alıp kökenlerini ona dayandırması olası değildir . Ayrıca , Ergenekon Destanı’nın ana motiflerinden biri , Demirci’dir . Destanda demirci , dağda demir madeni bulur ve Türkler bu demir madenini eriterek Bozkurt’un liderliğinde Ergenekon’dan çıkarlar . Unutmamak gerekir ki , Göktürkler’in ataları da demirci idiler . Onlar en güzel çelikleri işler , yabancı devletlere silah olarak satarlardı . Göktürkler’in ataları , demir cevherleriyle dolu dağların eteklerinde türemişler , demirleri eriterek yeryüzüne çıkmışlardı . Sonradan kendilerinin de demirci olmaları bundan ileri gelmektedir . Halbuki Moğollar , demirciliği bilmezlerdi . Cengiz Han vaktiyle Moğollar’ın yanına iştirak eden bir Çin elçisi , o çağda bile Moğollar’ın ok uçlarını taştan yaptıklarını , demir işlemeyi bilmediklerini belirtir . Moğoıllar demir işlemeyi , Cengiz Han vaktiyle Uygur Türkleri’nden öğrenmişlerdir . Ayrıca Bozkurt , Türkler’in kutsal hayvanıdır . Moğollar’ın kutsal hayvanı köpektir .

Asya Büyük Hun Devleti’nde , bizzat Hun hakanının başkanlık ettiği törenler vardır . Bu törenlerden en önemlisinde , devletin ileri gelenleri toplanarak Ata Mağarası’na giderler ve orada , hakanın başkanlığında dini törenler yapılır , atalara hürmet gösterilir . Benzer törenler , Göktürk Devleti’nde de yapılagelmiştir . Bu ismi geçtiğimiz Ata Mağarası , Bozkurt’un Türk gencini düşmandan kaçırıp sakladığı ve Ergenekon’a ulaştırdığı mağaradır . Asıl mühim bulunan nokta ise , tüm milletçe bunlara inanılması ve devletin de bu efsaneye hürmet göstermesidir . Yukarıda değinilen konular , Ergenekon Destanı kısmında daha kapsamlı olarak anlatılmıştır .

Az evvel bir özetini vermiş olduğumuz Bozkurt Destanı , Türk kültürü’ne derinlemesine amaç yapmıştır . Bugünkü Moğolistan’ın Bugut mevkiinde bulunmuş bulunan , 578 – 580 yıllarından Kök Türkler’den kalma Bugut Anıtı’nın üstünde elleri kesik bir çocuğa süt emziren bir Bozkurt kabartması vardır . Ayrıca Özbekistan’da farklı yerlerde kurda binmiş , kol ve bacakları kesik birey figürleri bulunmaktadır . . .

Bilgi Media & Vikipedi Genel Kültür ve Destan Özetleri AnsiklopedisiEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Bozkurt Destanı Özeti Kısaca admin tarafından 7 Ekim 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:,
Bozkurt Destanı Özeti Kısaca isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz