---- Sponsorlu Baglantilar ---

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri, Kısaca Sonuçları ve Önemi

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Genel Kültür Bilgi Notlarında sizlere Coğrafi Keşiflerin Nedenleri, Kısaca Sonuçları ve Önemi Hakkında Bilgileri sunmak istiyoruz. Ödevlerinizde yararlanacağız bilgi notumuz yararlı olacaktır diye düşünmekteyiz. 

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Coğrafi Keşiflerin- Coğrafi Keşiflerin Sebepleri

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Coğrafî Keşiflerin, 15.yy ve 16.yy da Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması emeliyle başlattıkları ve yeni ummanların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan Keşiflerin ifade eder. İlmi bir merak ve yeni ufukların keşfedilmesi duygusu sözkonusu olmakla beraber temelde bu Keşiflerin bilhassa 15.asırdan itibaren açık bir şekilde ekonomik nedenlerden kaynaklanmıştır. İlk Keşiflerin tecrübeleri, Atlantik Ummanı ve Afrika kıyılarına doğru, 14. asrın başlarında Fransız ve Cenevizli gemiciler tarafından yapılmıştır. Kanarya Adaları ve Azor Adaları keşfedilmesi, bu teşebbüslerin neticesidir.

soru-cevaplar

Keşiflerin belli başlı nedenleri şunlardır;
-Avrupa’da coğrafya bilgilerinin artması ve gemicilik tecrübesinin çoğalması, pusulanın ögrenilmesi.
-Avrupanın kendinde olmayan ama Doğu muasırlıklarında olduğunu bildikleri zenginliklere (baharat, ipek ve diger parasal kaynaklara) ulaşmak için yeni, kısa ve ucuz yol beklentisi.
-Özellikle İspanyalı ve Portekiz krallıklarınca, değerli madenlere ulaşılması için gemicilerin desteklenmesi.
-Hiristiyanlık dininin ve Avrupa kültürünün yaymak istenilmesi.
-Artan bilgilerin de tesiriyle dünyanın tanınmak istenilmesi.
-Pusulanın geliştirilmesi
-Sağlam gemilerin yapılması
-Coğrafya bilgisinin artması ve cesaretli gemicilerin yetişmesi
-Avrupada bu gelişimleri takip eden dönemde doğuya ulaşmak isteyen gemiciler,İspanya ve Portekiz krallıklarından aldıkları yardımlarla açık denizlere açıldılar

Kristof Kolomb (1451-1506), 1492’de Amerika Kıtası’na ulaştığında, gerçekte hem daha ucuz hem daha kısa yoldan Asya’ya ulaşma arayışı içindeydi. Zira buradan baharat ve benzeri maddeleri ucuz ve hızlı taşımak gibi bir mesele sözkonusuydu. Portekizli gemici Bartolomeu Dias’ın Ümit Burnu’nu bulmasından sonra Vasko dö Gama, buradan dolaşarak Hint Ummanı ve Hindistan’a ulaştı. Portekizli Macellan ve Del Kano, dünyayı dolaşarak geçtiler ve bunun neticeninde dünyanın yuvarlaklığına değin kesinleştirici sonuclara ulaşmışlardır. Venedikli gezgin Marko Polo (1254-1324) Asya gezilerinin anlatımlarıyla Avrupa’nın Doğu muasırlıklarını tanımasını sağlamıştır.

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Coğrafî keşifler, Reform ve Rönesans hareketlerinin tesirleriyle gelişmiş oldukları gibi kendileri de bu hareketlerin gelişimini etkilemişlerdir. Bu keşifler neticeninde Avrupa yeni kıtalaradağılma ve onların zenginlik kaynaklarını ele geçirme imkanı ele geçirmiştir. Avrupa düşüncesi ve kültürü, global bir değer olarak bu süreçten itibaren dağılmaya ve egemen kılınmaya başlanmıştır. Bunu yaparken Avrupalılar, yerli halkları ve mahalli hayatı dağıtmış ve hem de yok etmiş, avrupa kültürünü egemen kılma sürecini şekillendirmiştir. Hem natürel hem de kültürel farklılıkları yok eden bir süreç olmuştur bu. Klasik Sömürgecilik denilen sömürgecilik süreci bu dönemle başlamıştır.
Bunun yanı sıra, coğrafî Keşiflerin neticeninde, sözkonusu dönemdeki öteki ilmi devrimlerle de birleşerek tüm bir dünyayı/evreni kavrayış tarzı değişime uğramıştır. Bu kavrayış değişikliğineticeninde ve bu süreçte dünyanın düz değil yuvarlak olduğu, kendi çevreninde ve güneşin çevreninde döndüğü, evrenin merkezi olmadığı ortaya çıkmış, bunların neticeninde tüm bir evren kavrayışı değişime ugramıştır. Kopernik devrimi denilen anlayış değişikliginin kaynaklarından birisinin de coğrafi Keşiflerin olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Dünya’nın yuvarlak olduğu kanıtlandı bunun neticeninde da kiliseye olan güven azaldı.
Kakao,vanilya,domates,patates gibi yeni nebat türleri ve hayvan türleri keşfedildi.
Yeni yerler tanındı.
Avrupa’da zenginliğin kaynağı toprak olmaktan çıkıp maden olmuştur.
Hristiyanlık yeni dağılma alanları buldu.
Yeni kültürler keşfedildi.
Ticaret yolları yer değiştirdi.
Atlas Ummanı limanları ehemmiyet kazandı.Akdeniz limanları ehemmiyet kaybetti.

Keşiflerin Osmanlı devleti açısından ehemmiyeti

Bu Keşiflerin Osmanlının elinde bulunan İpek ve Baharat Yolu ehemmiyetini kaybetmiş, yeni ticaret yolları bulunmuştur. Bu da Osmanlı Devleti’nin vergi gelirlerinin azalmasına sebep olmuştur. Tüm bunlar Osmanlı Devletini parasal açıdan kötü etkilemiştir. Daha doğrusu; Osmanlı Devleti ve diğer müslüman devletler zarara uğrayıp, ellerindeki malların değerleri gitmiştir.
Coğrafî Keşiflerin, bütün insanlığı etkilemiştir. Bu istikametiyle üniversal bir özelliğe sahiptir. Akdeniz Limanları, Coğrafî Keşiflerin neticeninde ehemmiyetini kaybetti. Ancak 1869’da Süveyş Kanalı’nın Fransızlar tarafından açılmasıyla bu limanlar yine ehemmiyet kazanmıştır.
Coğrafî Keşiflerin, Müslüman ülkeler açısından büyük zararlara kapı aralamıştır. İslam ülkeleri fakirleşmiş, Türkistan Hanlıkları gittikçe zayıflamış ve Ruslar karşısında gerilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, İpek ve Baharat Yollarına hakim olmasına karşın yolların değişmesinden dolayı umduklarına ulaşamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, ticaret faaliyetlerini yine geliştirebilmek için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek zorunda kaldı.
Ayrı olarak Osmanlı topraklarında kervan yolları süresince faaliyet gösteren halk ve zanaatkârlar işsiz kaldı. Bu vaziyet, Osmanlı Devleti’nde ekonomik sıkıntılara ve Celali Başkaldırıları’nataban hazırlamıştır.

Bilgi Media & Vikipedi Genel Kültür ve Tarih AnsiklopedisiEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Coğrafi Keşiflerin Nedenleri, Kısaca Sonuçları ve Önemi admin tarafından 22 Kasım 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:, ,
Coğrafi Keşiflerin Nedenleri, Kısaca Sonuçları ve Önemi isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz