---- Sponsorlu Baglantilar ---

Dünyadaki Türkiye’deki Su Kaynakları Nelerdir?

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Dünyanın ve insanlığın yaşaması için önemi yadsınamaz olan Su Kaynakları ile ilgili olarak sizlere bu bilgi notumuzda Dünya ve Türkiyede Bulunan Su kaynaklarının oransal olarak dağılımlarını anlatmak istiyoruz.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Dünya üzerinde bulunan su kaynaklarını okyanuslar , denizler , göller , akarsular , kar ve buzullar ve sidoe yer altı su kaynakları oluşturur . Yeryüzünde bulunan sular sürekli bir döngü içerisindedir . Tüm su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle sular tekrar yağış olarak yeryüzüne düşer . Irmakları , denizleri , gölleri ve yer altı sularını besler .
Yeryüzünde bulunan suların % 97 si okyanusları , yani tamamı denizleri oluşturur . Tüm tatlı suların oranı % 3 tür . Tatlı sular; % 79 u buzullar ( tüm suların % 2 . 39 ) , % 20 si yeraltısuları ( tüm suların % 0 . 6 ) ve % 1 i de ulaşılabilir sular ( tüm suların % 0 . 03 ) .
% 52 si göller ( tüm suların % 0 . 015 ) , % 38 i yeryüzündeki nem ( tüm suların % 0 . 010 ) , % 8 i atmosferdeki su buharı ( tüm suların % 0 . 002 ) , % 1 i canlıların organizmalarındaki sular ( tüm suların % 0 . 0003 ) % 1 i nehirler ve kaynaklar ( tüm suların % 0 . 0003 ) ve kullanılabilecek kaynaklar da , bu miktarın bir bölümünü oluşturur .

------ Sponsorlu Reklamlar -----

suykaynaklari

Göller
Göl , karalar üzerinde bulunan çanakları doldurmuş olan tatlı veya tuzlu su kütlesi . Göller ,  diğer bir deyişle kapalı havzaları doldurmuş olan geniş , durgun su kütlesi olarak da tanımlanır . Göller , yeryüzünde bulunan tatlı suların %87’sini oluştururken , karalar üzerinde kaplamış olduğu alan %2’dir .
Göller , yer altı su kaynakları ya da yer üstü sularıyla beslenir ve suları acı , tatlı , sodalı ve tuzlu olabilir . Bu farklılığın nedenleri , bulunulan yerin iklim koşulları , gölün beslenme kaynakları , coğrafi koşulları, gölün bulunduğu arazinin yapısı , gölün büyüklüğü , derinliği ve gideğeninin ( göl ayağı ) olup olmamasıdır .
Beslenme kaynağı daha güçlü olan göller fazla sularını bir gideğen vasıtasıyla denizlere boşaltır . Sularını dışarıya bir gideğen vasıtasıyla boşaltabilen göllerin suyu tatlı olmaktadır , sularını dışarıya boşaltamayan göllerin suyu ise tatlı olmayıp acı veya tuzludur . Göller ve nehirler ekosistem olarak tatlı su eko sistemine girer .
Denizler
Deniz , büyük bir alanı kaplayan genellikle tuzlu olan ayrıca bir okyanusa bağı olan büyük su birikintilerine denilir. Bu Terim genellikle okyanus terimi için de kullanılır .
Denizler Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak % 70’ini kaplamaktadır . Yeryüzünde kapyalış oldukları1 , 338 milyar km³ hacimle dünya üzerindeki su varlığının yaklaşık olarak % 96 , 5’ini oluşturmaktadırlar . Ancak , deniz suyu ortalama % 3 , 5 oranında tuz içerdiğinden , halen oldukça pahalı olan arıtma yöntemleri uygulanmadan içme suyu olarak kullanılamamaktadır .
Denizler üzerinden yapılan ticaret , hava yoluyla taşımacılığın gittikçe artan büyümesine rağmen , öneminden pek bir şey yitirmemiştir . Dünya ticaretinde aktarılan malların % 92’si , yılda 5 , 7 milyar ton , deniz yolu üzerinden taşınmaktadır .

Su Kaynaklarının Ülkelere Göre Yeryüzünde Dağılımı 

  1.  Avrupa : %8
  2.  Güney Amerika : %26
  3.  Kuzey Amerika : %15
  4.  Avustralya ve Adalar : %5
  5.  Asya : %36
  6.  Afrika : %11

Türkiye’de Su Kaynakları Hakkında Bilgi

Türkiye yıllık yağış ortalaması (aritmetik) 642.6 mm. Türkiye’ye düşen yıllık ortalama yağış miktarı 501,0 km3.

Yerüstü Suları

Yeraltı Suları

Türkiye toplamda 26 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır. Bu 26 havzanın, 15 tanesi nehir havzası, 7 tanesi irili ufaklı akarsulardan oluşmuş olan  müteferrik havza, geriye kalan 4 adedi ise, denize boşalımı olmayan kapalı havzalardan oluşmaktadır.

Bilgi Media & Vikipedi Genel Kültür Ansiklopedisi Kaynakla Derlenmiş Verileri Sunar.Editorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Dünyadaki Türkiye’deki Su Kaynakları Nelerdir? admin tarafından 24 Eylül 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Dünyadaki Türkiye’deki Su Kaynakları Nelerdir? isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz