---- Sponsorlu Baglantilar ---

Efsane Nedir Kısaca Efsane Örnekleri

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

EFSANE NEDİR ? Tanımı
Efsane Nedir Kısaca Efsane Örneklerini Vikipedi TR ve çeşitli kaynaklardan yaptığımız özet derlememiz ile sunmak istiyoruz.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Halk edebiyatı ürünlerinden biri kalan efsaneler , geçmişle günümüz aralarında kültürel aktarımı imkan sunan , insanın ve onun meydana getirdiği kültürel yapının anlaşılmasına katkıda bulanan alanlardan biridir . Doğru ve hayali varlıklara , yer ve olaylara harika özellikler atfederek ortaya konulan , anlatılanların doğru olduğuna ilişkili olarak inançla beraber şahsın bireysel – sosyal hayatını yönlendiren söyleyeni belli edebiyat türlerinden biridir .

------ Sponsorlu Reklamlar -----

sozlukler
Konularına göre şu şekilde sınıflandırılırlar:

Örnek Bir Efsane

Balıkesir Efsanesi
Tarihçilere göre Balıkesir adı, Bizans imparatoru Hadrianus’un av partilerinde kullanmak için yaptırdığı Paleo Kastro (Eski Hisar) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Tarihî bir gerçekliği de bulunan bu ad, daha sonra halk etimolojisi sayesinde değişik rivayet ve yorumlara da konu teşkil etmiştir. Biz bu rivayetlerden birkaçını kısaca anlatmak istiyoruz.

Balıkesir adı daha çok bal, balık, kesir ve hisar kelimeleri üzerinde yapılan oynamalarla izah edilmektedir. Bir rivayete göre Balıkesir’in adı eskiden Balık Hisar şeklindeymiş. Buradaki balık sözü Eski Türkçe’de şehir, kale veya saray anlamı taşımaktaymış. Kale Şehri anlamını veren bu rivayete göre bu ad, XI. yüzyıldan sonra kullanılmaz olmuştur. Gerçekten de Orta Asya’da Beşbalık gibi bazı Uygur devrine ait yer isimlerinde balık kelimesinin şehir anlamında kullanıldığı dikkati çekmektedir.

Diğer bir rivayete göre ise Balıkesir adı, balı kesir, yani balı çok, bol anlamındaki söz grubundan gelmektedir. Buna göre Balıkesir’in balının bol ve lezzetli oluşu bu adı almasına sebep olmuştur.

Başka bir rivayet ise Balıkesir’in ilk kurulduğu yıllarda buraya gelen bir yabancının iyi muamele görmemesi üzerine balı keser, yani hatır, gönül tanımaz adını verdiği şeklindedir. Buna göre bal, Arapça’da hatır, gönül anlamını taşımaktadır.

Bunların dışında bölgede bir süre hakim olan İran hükümdarı Balı Kisra veya civardaki Yılanlı Dağ’ın eski adı olan Balcea ya da Pelecas’ın Balıkesir adının ilk şekli olduğu ileri sürülmektedir. Fakat bunlar uzak ihtimaller olarak değerlendirilmektedir.

Bütün bu rivayetler içinde en mantıklı olan, buraya yerleşen Türk oymaklarının Orta Asya hatıralarını canlı tutmak için koymuş olabilecekleri Balık Hisar adıdır.

İlimizin Balıkesir dışında tarihte daha çok anılan bir adı daha vardır. Bu ad yörede bir süre hakim olan Karesioğulları Beyliği’nin kurucusu Karasi Bey’den kaynaklanan Karesi adıdır. İlimiz gerek beylik, gerekse Osmanlı sancaklığı döneminde daha çok bu adla anılmıştır. Bir rivayete göre de Karesi beyinin oturduğu kaleye Beylik Hisar adı verildiği için bu ad değişerek bugünkü Balıkesir şeklini almış olduğu söylenir.

Bilgi Media & Vikipedi Genel Kültür PaylaşımlarıEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Efsane Nedir Kısaca Efsane Örnekleri admin tarafından 21 Ekim 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Efsane Nedir Kısaca Efsane Örnekleri isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz