---- Sponsorlu Baglantilar ---

İl özel idaresinin görevleri ve Yetkileri nedir Kısaca Maddeler Halinde ?

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

İl Özel İdaresi Nedir Görevleri Nelerdir

Kısaca Madde Madde bir bilgi notu sunmak istiyoruz.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Eğitim ile ilgili bilgi paylaşımlarımıza ismini günlük hayatta sık sık duymuş olduğunuz bir kamu yapılanması olan İl Özel İdaresi Hakkında Bilgi vermek üzere bu bilgi notunu sizlere sunma gereği duyduk. Sizlere bu konu anlatımımız içerisinde İl Özel İdaresinin Yetkileri ve Sorumlulukları Nelerdir sorusunun yanıtını vermeye çalışacağız.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

soru-cevap-resimleri

İl Özel İdaresinin Görevleri

a . İl özel idaresinin , belediye ve köyler dâhil olmak üzere il genelindeki vazife ve sorumlulukları; sağlıklı , tarım , sanayi ve ticaret , ilin çevre düzeni planı , bayındırlık ve iskân , toprağın korunması , erozyonun önlenmesi , kültür , sanat , turizm , toplumsal hizmet ve yardımlar , yoksullara mikro kredi verilmesi , çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini , binalarının yapım , bakım ve onarım ile öte gereksinimlerinin karşılanmasına ilişkili olarak hizmetlerdir .

b . İl özel idareleri , belediye sınırları haricinde olmak koşuluyla; imar , yol , su , kanalizasyon , sert atık , çevre , aciliyetli yardım ve kurtarma , orman köylerinin desteklenmesi , ağaçlandırma , park ve bahçe tesisine ilişkili olarak hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir .

İl özel yönetimi , kısaca , köylere göre hizmetlerle , belediye sınırları haricinde olan alanların alt mimari , sert atık , çevre , imar vb . faaliyetleri , belediyelerin kendisinin sınırları içerisinde yapmakta oldukları işler buna benzer , yürütmekle yetkili ve mesul kılınmıştır .

2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ortadan kaldırılmasıyla beraber , bu genel müdürlüğün il kuruluşları il özel idarelerine bağlanmış ve bu şekilde köye göre hizmetler de özel idarelerin basit görevleri aralarında yer almıştır .

İl özel idarelerine verilen sorumlulukların büyük bir bölümü , hem de ilgilenen bakanlıkların ( Millî Öğrenim , Sağlıklı , Tarım , Kültür ve Turizm , Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları vb . ) ve diğer merkezi yönetim kuruluşlarının da vazife ve yetkileri aralarında yer almaktadır . Dolayısıyla il özel idarelerinin işaret edilen bu görevlerinde tesirli olabilmesi , ilgilenen bakanlık ve öte kamu kuruluşlarının bu konulardaki yetkilerini , bir yasal düzenleme ile il özel idarelerince devretmesi ya da onlarla paylaşması ve bunlara ilişkin olarak gerek olan mali kaynakların sağlanmasıyla olanaklıdır .

İl özel idaresinin , ” vali ” , ” il genel meclisi ” ve ” il encümeni ” olmak üzere 3 organı bulunmaktadır .

İl Özel İdaresi Nedir ( Özet – Kapsamlı )

Özet
İl özel idaressinin baş Validir organları encümen ve il genel meclisidir . İl genel meclisi üyeleri seçimle iş başına gelir aynen belediye meclislerinin seçimi gibidir Görevi ise il çapında yerel hizmetleri adına getirmektir bilhassa megakent belediyelerinin bulunmadığı illerde ek olarak fonksiyoneldir yani hizmetlerini ek olarak güzel hissedersin personelinin büyük çoğunluğu Hükümet memurudur .
Detay
1 – Özel idarelerin Vazife Otorite ve sorumlulukları
Özel İdareler mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla ;
A ) Sağlıklı , Tarım , Sanayi ve Ticaret , ilin çevre düzeni planı , bayındırlık ve iskan , toprağın korunması , erozyonun önlenmesi , , toplumsal hizmet ve yardımlar , yoksullara mikro kredi verilmesi , çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları , ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini , binalarının yapım , bakım ve onarımı ile öte gereksinimlerinin karşılanmasına ilişkili olarak hizmetler ,
B ) İmar , yol , su , kanalizasyon , sert atık , çevre , aciliyetli yardım ve kurtarma , kültür , turizm , gençlik ve spor , orman köylerinin desteklenmesi , ağaçlandırma , park ve bahçe tesisine ilişkili olarak hizmetleri belediye sınırları haricinde yapmakla görevli ve yetkilidir .
İl Özel İdarelerinin Yetkileri ve İmtiyazları
A ) Kanunlarla verilen vazife ve hizmetleri adına getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak , gerçek ve tüzel vatandaşların faaliyetleri için her türlü faaliyette bulunmak , gerçek ve tüzel vatandaşların faaliyetleri için kanunlarda işaret edilen müsade ve ruhsatları sunmak ve denetlemek .
B ) Kanunların il özel idaresine verdiği otorite çerçevesinde yönetmelik ortaya çıkarmak , talimat sunmak , yasak koymak , uygulamak , kanunlarda işaret edilen cezaları sunmak .
C ) Hizmetlerin yürütülmesi için , taşınır ve taşınmaz malları almak , satmak , kiralamak ve kiraya sunmak , , takas etmek , şunlar üstünde sınırlı ayni hak tesis etmek .
D ) Borç almak ve yardım onay etmek .
E ) Vergi , resim ve harçlar haricinde olan ve ölçüsü 25 . 000 , 00 YTL civarında olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine hüküm sunmak .
F ) Özel kanunları layıkıyla il özel idaresine ait vergi , resim , ve harçların tarh , tahakkuk ve tahsilini uygulamak .
G ) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat sunmak ve denetlemek .
Özel İdarelerin mallarına karşı hata işleyenler Hükümet malına karşı hata işlemiş sayılır .
2 – İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI
1 – İl Genel Meclisi
2 – İl Encümeni
3 – Vali
Vali Özel İdarenin baş ve amiri itasıdır . İlde Valinin sahip olduğu yetkilere ilçelerde Kaymakam Vali adına otorite ve salahiyete haizdir .
İlçe Özel İdare Müdürü Vali ve Kaymakam adına Özel İdarenin işlerini yürütmekle mükelleftir .
İlçemizde 2 adet İl Genel Meclis üyemiz bulunmaktadır .
3 – PERSONEL DURUMU
Müdürlüğümüzde 1 adet İlçe Özel İdare Müdürü , 1 adet işçi statüsünde çalıştırılan hizmetli bulunmaktadır .
4 – MÜLKLER VE GELİRLER
1 Adet Kaymakam evi kira geliri , 7 daireli lojman binası kira geliri , TC . Ziraat Bankası Cari hesabı yıl sonu faiz geliri , Emlak vergisi % 10 Kültür Varlıkları Koruma payı
5 – KUM OCAKLARININ DURUMU
Çoruh nehri üstünde bir adet Pazaryolu Belediyesi adına ruhsatlı kum ocağı bulunmaktadır . Mevcut Kum ocağı Ağustos 2005 yılından bu yana 5 yıllığına Pazaryolu Belediyesi adına kiralanmıştır .
6 – 2006 YILINDA YAPILAN İŞLER
Müdürlüğümüz 2006 yılı içerisinde Muhtar Maaşları , Memur Maaşları , İşçi Ücretleri , Milli Öğrenim Müdürlüğü ödenekleri ve Kaymaklık ödeneklerini yılı içerisinde tediyesi yapılarak hak sahiplerine ödenmiştir . 2006 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüzün 341 . 939 , 55 YTL bütçe gideri olmuştur .
7 – DENETİM
Müdürlüğümüzün 2006 yılı İl Özel İdaresi Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin Vezne ve Ambarların Kontrolü başlıklı453 . maddesi layıkıyla , İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzün kasa , vezne ve ambarlarında yer alan miras , menkul kıymetler ve teminat mektubu buna benzer değerlerin 2006 mali yılı bitiş gün itibariyle denetimi yapılmıştır .

Bilgi Media & Genel Kültür PaylaşımlarıEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
İl özel idaresinin görevleri ve Yetkileri nedir Kısaca Maddeler Halinde ? admin tarafından 25 Eylül 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:, , , , ,
İl özel idaresinin görevleri ve Yetkileri nedir Kısaca Maddeler Halinde ? isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara
4 responses to “İl özel idaresinin görevleri ve Yetkileri nedir Kısaca Maddeler Halinde ?”
 1. safakartal diyor ki:

  la insan kısa yapar brz

 2. sanane samanye diyor ki:

  bu mu kısacık

 3. bensu* diyor ki:

  bu kısaysa heralde herşey kısadır

 4. bensu* diyor ki:

  acayip uzun ya bune

Sende Yorum Yaz