---- Sponsorlu Baglantilar ---

Kan Tahlili Değerlerinin Kısaltmaları Sonuçları, Hangi Değer Hangi Hastalığın Habercisi

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Kan tahlilinde kullanılan kısaltmalar ile ayrıca Kan Tahlili Değerlerinin Kısaltmaları Sonuçları, Hangi Değer Hangi Hastalığın Habercisi sorularının yanıtlarını sizlere özet ve kısaca vermek istiyoruz.
Kan tahlili kısaltmaları

------ Sponsorlu Reklamlar -----

RBC (red blood cells): Kırmızı kan hücreleri (Alyuvarlar) Oksijen taşıyan hücrelerin miktarını belirtir.
Düşükse anemi (kansızlık) veya kan kaybı vardır. Yüksek olduğu durumlar ise :Yüksek rakımlı yerde yaşayanlar, KOAH(Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları,astım ve bronşit gibi, böbrek hastalığı ve polisitemi hastalığıdır.
MCV (mean corpuscular volume): Oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğüdür. MCV düşükse eritrositler daha ufaktır, yüksekse daha genişlemişlerdir.Demir eksikliği anemisinde eritrositler küçülür dolayısıyla mcv değeri düşük çıkar. B12 vitamini eksikliği anemisinde ise eritrositler büyümüştür, MCV yüksektir.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

sorucevaplar
Hb (Hemoglobin): Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemilerde hemoglobin değeri düşer.
MCH: Eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir.
0Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
Eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzde olarak ifadesidir.
Hct (Hematokrit): Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarının bir ölçüsüdür. Anemi, lösemi, kan kaybı gibi durumlarda azalırken vücudun su kaybettiği durumlarda (örneğin ishal) veya polisitemi’de artar.
PLT (Platelets): Trombositlerdir.Pıhtılaşmayı sağlayan hücerelerdir.
WBC (White Blood Cells-Leukocytes): Beyaz kan hücreleri(Akyuvarlar) Vücudun savunma ve bağışıklık hücrelerinin yani lökositlerin toplamını gösterir. Enfeksiyon hastalığı veya lupus gibi kronik iltihabi hastalıklarda yükselir. Ayrıca lösemi’de yükselir.
Düşük değerlerde çıktığında ise lökosit yapımını bozan ciddi bir hastalık vardır. Örneğin bazı kanserlerde, kemik iliği hastalarında, AIDS’te lökosit miktarı (WBC) düşüktür.
PNL: (Nötrofiller) Bakteriyel enfeksiyonlarda artar.
Lymphocytes: (Lenfositler) Viral enfeksiyonlarda ve bazı kronik hastalıklarda artarken HIV enfeksiyonu yani AIDS’te düşer.
Eosinophils: (Eozinofiller) Allerjide ve paraziter hastalıklarda yükselir.

Kan Tahlillerinde kullanılan terimler
Kan tahlilinde yazan tıbbi kelimeler

Biyokimya

– Albumin
– Alkalen Fosfataz
– ALT
– AST
– Asit Fosfataz
– Amilaz
– Bilirubinler
– Demir
– Demir Bağlama Kapasitesi
– Fosfor
– GGT
– Glukoz
– Globulin
– HDL-Kolesterol
– LDL-Kolesterol
– Kalsiyum
– Klor
– Kolesterol
– Kreatinin
– Kreatinin Fosfokinaz
– Kreatinin Fosfokinaz İzoenzimleri
– Laktat Dehidrojenaz (LDH)
– Potasyum
– Sodyum
– Transferrin
– Trigliserit
– Üre
– Ürik Asit

Hematoloji
– Bazofil
– Eozinofil
– Eritrosit
– Lenfosit
– Lokosit
– Monosit

Hormon Tetkikleri

– TSH (Tiroit Stimülan Hormon)
– T3
– FT3
– T4
– FT4
– E2
– Progesteron
– FSH
– LH
– Beta HCG
– Prolaktin
– Testesteron
– DHEA-SO4
– ASO
– RF
– CRP

Bilgi Media & Vikipedi Sağlık Terimi Değerlerinin Düşüklüğü, Yüksekliği, Negatif Yada Pozitif Olması Neyi ifade eder sorularının bazılarını yanıtlamaya çalıştık.Editorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Kan Tahlili Değerlerinin Kısaltmaları Sonuçları, Hangi Değer Hangi Hastalığın Habercisi admin tarafından 15 Ekim 2013 tarihinde eklenmiştir.

Kan Tahlili Değerlerinin Kısaltmaları Sonuçları, Hangi Değer Hangi Hastalığın Habercisi isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz