---- Sponsorlu Baglantilar ---

Kapitalizm Nedir Kısaca Tanımı

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Kapitalizm Nedir, Kısaca Kapitalizm Nedir Sorusunun Yanıtını Özet ve Kısa Konu Anlatımımız İle Sizlere sunmak istiyoruz.

KAPİTALİZM Ekonomik Sistemi

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Sosyalist ülkeler haricindeki ülkelerde kullanılan ekonomik sisteme verilen isim. Batı Avrupa ülkeleri , Amerika ve Japonya gelişmiş kapitalizmin örnekleridir; başka ülkelerde ise kapitalizm az gelişmiştir . ” Kapital ” yani sermaye üretim sürecinde lazım olan toprak , yapılar , makine ve madenler buna benzeyen ” üretim araçları ” ile paradan oluşur . Bu sistemde işletmeler , devletten çok özel vatandaşların elindedir . Kapitalistler yani sermaye sahipleri , sermayelerini üretim sürecinde kullanır ve bu sürecin bitiminde gelirlerini ” kar ” olarak elde ederler .

------ Sponsorlu Reklamlar -----

sorucevaplar
İLK DÖNEM
Batıda feodalist sistemin çöküşü ve devamında kapitalizmin ortaya çıkışı gerçek anlamıyla 16 . yüzyılda gerçekleşti . 15 . yüzyılda ticaret , sanayi ve bankacılık alanlarında meydana gelen büyüme , kapitalizmin gelişmesine destekçi oldu .
Bu yıllarda , hükümetler merkantilizm diye tanınan bir politika uygulayarak kapitalizmin gelişmesinde mühim bir oyun üstlendi . Merkantilizm politikası , ticaret yoluyla , ülkenin zenginliğini ve gücünü artırmayı hedefliyordu . Her ülke , komşularına , aldığından ek olarak çok mal satarak zenginleşmeyi umuyordu . Bu sebeple de hükümetler ülkeye gelen ecnebi malları vergilendirerek kendisinin kapitalist girişimcilerini destekliyorlardı .
” BIRAKINIZ YAPSINLAR ” DÖNEMİ
18 . yüzyılda Sanayi Devrimi yapımı büyük ölçüde artırdı . Devrimle beraber insan ve hayvan gücü adına makine kullanılmaya başlandı . Buhar ve çırçır makineleri buna benzeyen buluşlar üretim yöntemlerini geliştirdi . 19 . yüzyıla gelindiğinde , merkantilizm politikası geçerliliğini yitirmişti . Bundan Sonra kendisinin işlerini kendileri yürütmek isteyen iş adamları , devletin ticaret ve sanayiye karışmasının zararlı olduğunu düşünüyorlardı . Ülke ekonomisi üstünde hükümet denetiminin az olması veya anında hemen bütünüyle ortadan kalkması demek olan bu uygulamaya , Fransızca ” bırakınız yapsınlar ” anlamına gelen laissez – faire dendi . Bu düşüncenin yaratıcısı Adam Smith’dir
Kapitalizmin ” bırakınız yapsınlar ” çağının basit özellikleri , özel mülkiyet ve servetin özgürce kullanımı , en fazla kar getiren alanlara mevduat yapılması ve işletmelerin birbirleriyle rekabet etmesiydi . Talebin çok yüksek olduğu ürünlerin fiyatının arttığı , dolayısıyla kar oranının yükseldiği alanlara mevduat yapan birçok sanayiciden bazısı rekabete dayanıp büyüyebilirken , bazıları da iflas etti .
Girişimciler hangi maldan , ne civarında üreteceğine fiyatlara bakarak hüküm verirdi . Bu dönemde sanayiciler arasındaki rekabet , üretim maliyetlerini düşüren yepyeni teknolojilerin gelişmesi yol açmıştır . Kapitalizmin bu evresinde sermayesi olmayan milletin büyük çoğunluğu çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldı . Büyük işsiz orduları ücretlerin düşük tutulmasında mühim bir öğeydi . 16 . – 19 . yüzyıllar aralarında zenginlik ve yoksulluk iç içe geçmişti .
Bu dönemde ekonominin hükümet denetimi olmaksızın pazar ekonomisi yasalarına göre işlemesinin , kişilerin refahını , dolayısıyla da toplumun zenginliğini en çok yüksek düzeye çıkaracağı savunulmuştur .
19 . ve 20 . YÜZYILLAR
19 . yüzyıla gelindiğinde İngiltere dünyanın bir sanayileşmiş kapitalist ülkesi durumundaydı . Bu yüzyılın ortalarına dosdoğru Almanya , AMERIKA , Fransa ve Japonya buna benzeyen az sayıda ülkede de kapitalist sistem içerisinde sanayileşme sürat kazanmaya başladı . Bu dönemde İngiltere’de ve sanayileşmekte olan ülkelerde çalışan kitleler örgütlenme ve siyasete katılma hakları için mücadeleye giriştiler . İşçileri durumlarını iyileştirmeyi planlayan sendikaların kurulmasına başlandı .
Bu yüzyılda Alman düşünürü Karl Marx sosyalist düşüncelerin temellerini attı . Marx’a göre kapitalizm yerini özel sermayenin bulunmadığı sosyalizme bırakacaktı . Kapitalizmde işçiler ve yabancı ülkelerin yoksul halkları sömürüldüğü için bu rejim adaletsizdi .
20 . yüzyılda kapitalist sistemde devletler ekonomik olayların yönlendirilmesinde çok ek olarak gösterişli olaya başladı ve kapitalizmin ” bırakınız yapsınlar ” dönemi tarihe gömüldü . Bu Erken hükümetler haksız uygulamalara karşı yasalar çıkararak iş dünyasını denetler . Ek Olarak , toplumsal güvenliği sağlamak için yaşlı , yoksul ve işsizlere ödeme inşa etmek , iş saatlerini ve fabrikalardaki güvenlik önlemlerini düzenlemek de devletin görevleri arasındadır .
Kapitalist sistemin kaldırıldığı sosyalist ülkelerde ekonomi devletçe yönlendirilir . Günümüzde kapitalist ülkelerde ” karma ekonomi ” uygulanmaktadır . Karma ekonomilerde hem bir hükümet , hem bir özel sektör işletmeleri vardır . Hükümet , ek olarak çok büyük altyapı yatırımlarına ve topluluk yararına baz alınarak ama , özel sektörün kar amacına cazip düşmeyen alanlara yönelmiştir . ÖRNEĞİN , bir takım ülkelerde demiryolları , elektrik kullanımı yapımı , kömür sanayisi buna benzeyen sanayi dalları hükümet tekelindedir . Ek Olarak hükümet bütçe ve vergiler buna benzeyen mali yöntemler ile para bazlı düzenlemeleri kullanarak enflasyon ve durgunluğun zararlı etkilerini azaltmaya çalışır .
Günümüzde kapitalizm , çok uluslu şirketlerin farklı ülkelerde yaptığı yatırımlar ve ortaklıklarla ülke sınırlarını aşarak bütünleşmiştir . Kurulan anonim şirketlerle sermaye merkezileşmiş yani bir bir şirketin elindeki sermaye çok büyümüş; bu şekilde tekelci şirketler ortaya çıkmıştır . Ülke sınırları haricinde yepyeni pazarlar arayan bu şirketler , başka ülkelerde ya kendisinin başlarına veya o ülkedeki yabancı şirketlerle partner olarak yatırımlara girmiştir . Bu Şekilde doğan çok uluslu şirketler bu erken kapitalizmin başlıca yönlendiricisi durumundadır .

Bilgi Media & Vikipedi Genel Kültür Ve Ekonomi AnsiklopedisiEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Kapitalizm Nedir Kısaca Tanımı admin tarafından 30 Eylül 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Kapitalizm Nedir Kısaca Tanımı isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz