---- Sponsorlu Baglantilar ---
-

Kapitalizm Nedir Kısaca Tanımı


---- Sponsorlu Baglantilar ---

Kapitalizm Nedir, Kısaca Kapitalizm Nedir Sorusunun Yanıtını Özet ve Kısa Konu Anlatımımız İle Sizlere sunmak istiyoruz.

KAPİTALİZM Ekonomik Sistemi

Sosyalist ülkeler haricindeki ülkelerde kullanılan ekonomik sisteme verilen isim. Batı Avrupa ülkeleri , Amerika ve Japonya gelişmiş kapitalizmin örnekleridir; başka ülkelerde ise kapitalizm az gelişmiştir . ” Kapital ” yani sermaye üretim sürecinde lazım olan toprak , yapılar , makine ve madenler buna benzeyen ” üretim araçları ” ile paradan oluşur . Bu sistemde işletmeler , devletten çok özel vatandaşların elindedir . Kapitalistler yani sermaye sahipleri , sermayelerini üretim sürecinde kullanır ve bu sürecin bitiminde gelirlerini ” kar ” olarak elde ederler .

sorucevaplar
İLK DÖNEM
Batıda feodalist sistemin çöküşü ve devamında kapitalizmin ortaya çıkışı gerçek anlamıyla 16 . yüzyılda gerçekleşti . 15 . yüzyılda ticaret , sanayi ve bankacılık alanlarında meydana gelen büyüme , kapitalizmin gelişmesine destekçi oldu .
Bu yıllarda , hükümetler merkantilizm diye tanınan bir politika uygulayarak kapitalizmin gelişmesinde mühim bir oyun üstlendi . Merkantilizm politikası , ticaret yoluyla , ülkenin zenginliğini ve gücünü artırmayı hedefliyordu . Her ülke , komşularına , aldığından ek olarak çok mal satarak zenginleşmeyi umuyordu . Bu sebeple de hükümetler ülkeye gelen ecnebi malları vergilendirerek kendisinin kapitalist girişimcilerini destekliyorlardı .
” BIRAKINIZ YAPSINLAR ” DÖNEMİ
18 . yüzyılda Sanayi Devrimi yapımı büyük ölçüde artırdı . Devrimle beraber insan ve hayvan gücü adına makine kullanılmaya başlandı . Buhar ve çırçır makineleri buna benzeyen buluşlar üretim yöntemlerini geliştirdi . 19 . yüzyıla gelindiğinde , merkantilizm politikası geçerliliğini yitirmişti . Bundan Sonra kendisinin işlerini kendileri yürütmek isteyen iş adamları , devletin ticaret ve sanayiye karışmasının zararlı olduğunu düşünüyorlardı . Ülke ekonomisi üstünde hükümet denetiminin az olması veya anında hemen bütünüyle ortadan kalkması demek olan bu uygulamaya , Fransızca ” bırakınız yapsınlar ” anlamına gelen laissez – faire dendi . Bu düşüncenin yaratıcısı Adam Smith’dir
Kapitalizmin ” bırakınız yapsınlar ” çağının basit özellikleri , özel mülkiyet ve servetin özgürce kullanımı , en fazla kar getiren alanlara mevduat yapılması ve işletmelerin birbirleriyle rekabet etmesiydi . Talebin çok yüksek olduğu ürünlerin fiyatının arttığı , dolayısıyla kar oranının yükseldiği alanlara mevduat yapan birçok sanayiciden bazısı rekabete dayanıp büyüyebilirken , bazıları da iflas etti .
Girişimciler hangi maldan , ne civarında üreteceğine fiyatlara bakarak hüküm verirdi . Bu dönemde sanayiciler arasındaki rekabet , üretim maliyetlerini düşüren yepyeni teknolojilerin gelişmesi yol açmıştır . Kapitalizmin bu evresinde sermayesi olmayan milletin büyük çoğunluğu çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldı . Büyük işsiz orduları ücretlerin düşük tutulmasında mühim bir öğeydi . 16 . – 19 . yüzyıllar aralarında zenginlik ve yoksulluk iç içe geçmişti .
Bu dönemde ekonominin hükümet denetimi olmaksızın pazar ekonomisi yasalarına göre işlemesinin , kişilerin refahını , dolayısıyla da toplumun zenginliğini en çok yüksek düzeye çıkaracağı savunulmuştur .
19 . ve 20 . YÜZYILLAR
19 . yüzyıla gelindiğinde İngiltere dünyanın bir sanayileşmiş kapitalist ülkesi durumundaydı . Bu yüzyılın ortalarına dosdoğru Almanya , AMERIKA , Fransa ve Japonya buna benzeyen az sayıda ülkede de kapitalist sistem içerisinde sanayileşme sürat kazanmaya başladı . Bu dönemde İngiltere’de ve sanayileşmekte olan ülkelerde çalışan kitleler örgütlenme ve siyasete katılma hakları için mücadeleye giriştiler . İşçileri durumlarını iyileştirmeyi planlayan sendikaların kurulmasına başlandı .
Bu yüzyılda Alman düşünürü Karl Marx sosyalist düşüncelerin temellerini attı . Marx’a göre kapitalizm yerini özel sermayenin bulunmadığı sosyalizme bırakacaktı . Kapitalizmde işçiler ve yabancı ülkelerin yoksul halkları sömürüldüğü için bu rejim adaletsizdi .
20 . yüzyılda kapitalist sistemde devletler ekonomik olayların yönlendirilmesinde çok ek olarak gösterişli olaya başladı ve kapitalizmin ” bırakınız yapsınlar ” dönemi tarihe gömüldü . Bu Erken hükümetler haksız uygulamalara karşı yasalar çıkararak iş dünyasını denetler . Ek Olarak , toplumsal güvenliği sağlamak için yaşlı , yoksul ve işsizlere ödeme inşa etmek , iş saatlerini ve fabrikalardaki güvenlik önlemlerini düzenlemek de devletin görevleri arasındadır .
Kapitalist sistemin kaldırıldığı sosyalist ülkelerde ekonomi devletçe yönlendirilir . Günümüzde kapitalist ülkelerde ” karma ekonomi ” uygulanmaktadır . Karma ekonomilerde hem bir hükümet , hem bir özel sektör işletmeleri vardır . Hükümet , ek olarak çok büyük altyapı yatırımlarına ve topluluk yararına baz alınarak ama , özel sektörün kar amacına cazip düşmeyen alanlara yönelmiştir . ÖRNEĞİN , bir takım ülkelerde demiryolları , elektrik kullanımı yapımı , kömür sanayisi buna benzeyen sanayi dalları hükümet tekelindedir . Ek Olarak hükümet bütçe ve vergiler buna benzeyen mali yöntemler ile para bazlı düzenlemeleri kullanarak enflasyon ve durgunluğun zararlı etkilerini azaltmaya çalışır .
Günümüzde kapitalizm , çok uluslu şirketlerin farklı ülkelerde yaptığı yatırımlar ve ortaklıklarla ülke sınırlarını aşarak bütünleşmiştir . Kurulan anonim şirketlerle sermaye merkezileşmiş yani bir bir şirketin elindeki sermaye çok büyümüş; bu şekilde tekelci şirketler ortaya çıkmıştır . Ülke sınırları haricinde yepyeni pazarlar arayan bu şirketler , başka ülkelerde ya kendisinin başlarına veya o ülkedeki yabancı şirketlerle partner olarak yatırımlara girmiştir . Bu Şekilde doğan çok uluslu şirketler bu erken kapitalizmin başlıca yönlendiricisi durumundadır .

Bilgi Media & Vikipedi Genel Kültür Ve Ekonomi Ansiklopedisi

Diğer Konu Linkleri > kapitalizm nedir kısacakapitalizm nedirkapitalizm ne demekkapitalist nedirkapitalizm ne demek kısacakapitalizm kısaca nedirkapitalizm nedir kisaca tanımıkapitalizm tanımıkapitalizm kısa tanımıkapitalizm nedir kısaca bilgi

Editorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Kapitalizm Nedir Kısaca Tanımı admin tarafından 30 Eylül 2013 tarihinde , Ekonomi ve Borsa Yorumları kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Kapitalizm Nedir Kısaca Tanımı isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz