---- Sponsorlu Baglantilar ---

Meslekler ve Özellikleri Performans Ödevi

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Meslekler ve Özellikleri

Meslekler ve Özellikleri Konulu Performans Ödeviniz İçin Yararlanabileceğiniz bir konu anlatımı hazırlamaya çalıştık umarım sizler için yararlı olacaktır.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Meslek seçimi çok etmenli bir süreçtir. Bu sürecin insanın 30-40 senenini etkileyeceğini de düşündüğümüzde ne kadar ehemmiyetli ve önem vermesi gereken bir süreç olduğu ortadır.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Ancak gerçek hayata baktığımızda bu sürecin çok da şuurlu geçirildiğini söylemek pek . Bunun pek çok nedenleri olmasına karşın, ilk olarak kişinin kendisinden başlaması ve kendine dönmesi çok doğru olacaktır.

Kişinin kendini tanıması, zihinsel özelliklerini bilmesi, kendi yapabilirliklerini anlaması ,kabiliyet ve maharetlerini fark etmesi, değerlerini belirlemesi, atılacak ilk ve en doğru adım olacaktır.

meslekler-hakkinda-bilgi

Muasır bir toplumda özgür bir ferdin ehemmiyetli gelişim görevlerinden biri mesleğini seçmesidir.

Bir kimsenin rastgele bir konuda doğru seçim yapabilmesi için daha doğrusu sıhhatli karar verebilmesi için her şeyden önce ne istediğini bilmesi gerekir.

Bu işlemden sonra, çeşitli seçeneklerinizi inceleyip, her birinin isteklerine ve şartlarınıza ne derece uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Çarşıya çıkmadan önce alacağı şeylerin listesini yapan ve bunlar için yeterli parası olmadığını anlayan, çarşıdaki malların kalite ve ücretlerini inceleyerek gereksinimlerine ve parasına uygun bulduklarını alan bir kimsenin davranışı buna örnek gösterilebilir.

1) Meslek

Meslek, ‘Bir kişinin hayatını kazanmak, geçimini sağlamak için yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır. Bunun dışında meslek, ‘Belli bir eğitimi gerektiren bilgi, maharet, ustalık, sevgi ve alaka isteyen daimi bir iş olarak, tanımlanabilir.

Meslek seçimi, talebenin hayatında ehemmiyetli bir olaydır. Meslek seçerken fert belli bir çalışma ortamı, belli bir hayat biçimini de seçmiş olur. Seçtiği bu yolda da muvaffak oluşuyla kendisini ispat etmeye çalışır. Fertler kabiliyet, alaka, istekleri doğrultusunda meslek seçtiğinde başarılı olur.

2) Meslek Seçmede Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Meslek seçmek hayat biçimini seçmek demektir. insanlar mesleklerini belirlerken gelecekteki hayatlarının bir çok istikametini belirlemiş olmaktadırlar. Kendine uygun meslek seçmiş olan kimseler işlerini severek yapmakta, mesleklerindeki gelişmeleri izleme isteği duymakta, böylelikle hem heyecanlı, mutlu ve verim!i kişiler olarak meslek yaşamını sürdürmekte hem de ülke ekonomisine katkıda bulunabilmektedir.

Buna karşılık seçtikleri meslek, yetenek ve ilgilerine uygun olmayan kimseler çalışmaya karşı isteksizlik, işe devamsızlık, verim düşüklüğü, yeniliklere direnme gibi davranışlar göstermekte ve mesleklerini değiştirme teşebbüsünde bulunmaktadırlar. Bu nedenle meslek seçmede şu ilkelere dikkat edilmelidir.

A. KENDİNİ TANIMA

İlkokuldan beri ‘ne olacaksın’ suali ile karşılaşmışsınızdır. Birçokları bu suale ‘Hakim olacağım’, ‘Mühendis olacağım’, ‘Doktor olacağım’ cevabını vermiştir. Ancak istediğiniz meslekle, yetenek ve özellikleriniz uyuşmuyorsa ilerde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Meslek seçmenin en ehemmiyetli noktası, bireydeki özelliklerle mesleğin gerektirdiği özelliklerin uyuşmasıdır. Mesleğe karar vermeden önce kendinizin hangi özelliklere sahip olduğunu nesnel olarak bilmelisiniz.

Daha sonra da meslek ile ilgili doğru bilgi edinmelisiniz. Kendiniz için uygun bulduğunuz mesleğe ne kadar yatkınsınız? Şayet bu suallere doğru cevaplar bulduysanız, imtihan tarihine kadar yeterli puana ulaşıp ulaşamayacağınızdan emin olmalısınız. insan bazen gayretleri kazanmaya yetmediğinde hayal kırıklığına uğrar, bazen de güç bela okulu kazanır; ancak üniversite senelerinde büyük zorluklarla karşılaşır.

*Bir meslek seçerken kendinizle ilgili özellikleri bilmelisiniz.

* Değerleriniz: Seçeceğiniz meslekle ilgili değerlerinizi örtüşmesi sizi daha çok mutlu eder. Seçilen her mesleğe ait beslenen duygular emellere ulaşmayı destekler, dolayısı ile daha başarılı olmada sevimsiz gücü teşkil eder.

* Beklentileriniz: ‘Üniversite İmtihanını bir Kazansam ‘gerisi kolay” diyen bir çok talebeye şahit oluruz.. Üniversite kazanan bu tür talebelerden bir çoğu nihayetinde hayal kırıklığına uğramaktadır. çağın hızla geliştiğini, bilgi ve teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda bir takım mesleklerin daha çok öne çıktığı, popüler gibi görünse de bir takım mesleklerin ehemmiyetini yitirdiğini düşünürsek, meslek seçmede beklentilerin ehemmiyetini kavramış oluruz. Meslekte ilerleme bu çağ için artık bir zorunluluktur.

Sosyo-Ekonomik Vaziyetiniz .

Meslek seçerken elinizde o mesleğin eğitimini bitirmek ve ilerde de sürdürmek için ihtiyaç duyulan mali desteği veyahut kaynağı hesaba katmak gerekir. Bu nedenle meslek ya da bölüm seçerken gerekirse kararlar, aile ile beraber alınmalıdır.

Seçilen programın bulunduğu şehirde, barınma, beslenme ve kültürel imkanlar hesaba katılmalıdır.’ Fiziksel Özellikleriniz. Kendiniz için belirlediğiniz mesleğin gerektirdiği fiziksel özelliklere ne derece yatkınsınız. Sözgelişi, Jeoloji Mühendisliğini seçecekseniz, gezmeye, doğanın inceliklerini incel_meye meraklı olmalısınız. Askeri alanı seçenek edecekseniz fiziksel bir kusurunuzun olmaması gerekir.

Şahsi Özellikleriniz :

Her meslek belirli psikolojik özellik gerektirir. Meslekte başarılı olmak yalnızca zeka ile sağlanamaz. Bunun yanında bir takım psikolojik özelliklerde gerektirmektedir.Hukuk seçecek bir talebenin, muhakeme gücünün ve mantıklı düşünebilme kabiliyetine sahip olması gerekir. Yönetici olmayı düşünen biri ise, başkaları ile iyi geçinebilen, sabırlı, ülkücü, ikna gücü gibi özelliklerinin olması gerekir.

Alaka ve Kabiliyetler :

Her insan alaka ve kabiliyeti bir alanda başarılı olabilir. Önce iyi bir üniversiteye girmeli, hangi bölüm olduğu ehemmiyetli değil, gibi bir yaklaşım hatalıdır. Öğretim kadrosu zengin bir üniversitede eğitimin daha iyi olacağı şüphesiz doğru; ancak meslek başarısında mezun olunan üniversitenin kalitesinden önce kişinin ilgili ve yetenekli olması daha tesirli olmaktadır. Halk arasında ‘vermese Mabut, neylesin Sultan Mahmut’ sözünde mananını bulan bu vaziyette üniversite ne verirse versin yetenek ve ilgi olmadığı vakit muvaffakiyet ortaya çıkmaz.

Buna karşılık iyi bir üniversiteye girme uğruna istemediği bölüme giren bir kişi eğitim ortamından memnun olsa dahi, eğitimin özünden hoşnut olamayacağı için başarılı olamayabilir.

B. MESLEĞİ TANIMA

Mesleği Tanımak için Neler Yapılmalıdır?

insanın kendini tarafsız değerlendirmesi ve tanıması kolay değildir. Bireyin tecrübeleri yetersizse kendini ispat etme ve tanıma daha zordur. insanın kendini tanımasını engelleyen faktörlerin başında başkaları tarafından beğenilme , kabul görme isteği vardır.

Kendini başkalarına göre değerlendiren kişi giderek kendi özelliklerinin farkına varamaz olur, özelliklerini zamanla unutur. Kendini tanımak isteyen kiş!, değişik ortamlarda neler yaşadığını çeşitli olaylar ve vaziyetler karşısında neler hissettiğinizi sık sık gözden geçirmeli ve yaşantısını tanımlamalıdır.

Ferdi özellikler ile meslek özelliklerinin uyuşup uyuşmadığına bakılmalıdır. Hangi işleri ne derece yapabildiği düşünülmeli , ilkokuldan beri baskın olan özellikler ve yatkın olunan mesleklerin listesi yapılmalıdır. Seçenekleri araştırmalısınız.Sıhhatli bir meslek kararı verebilmenin bir başka şartı mesleklerin özelliklerini tanımaktır.

Meslek hangi özel ilgi, yetenek gerektiriyor? Mesleği icra edenler hangi zorluklarla karşılaşıyor? bunlar incelenmelidir.

Şu an yapyığınız gibi , bugün internet dünyasında mesleklerle ilgili yüzlerle bilgi ve dokümana sahip olabilirsiniz.

Mesleği seçerken şu suallere doğru cevaplar bulursanız daha doğru karar verebilirsiniz !

Meslek hangi fiziksel, psikoloji özellik gerektiriyor?

İlgileriniz, yeteneğiniz, meslek özelliği ile örtüşüyor mu?

Mesleğe yönelik eğitim nerelerde ve nasıl veriliyor? Eğitim müddeti ne kadar; müddet ve imkanlardan kimler ne şekilde yararlanabiliyor?

Mesleksel eğitimde hangi dersler veriliyor?

Meslekte ilerleme imkanları var mıdır?

Mesleğin iş ortamı nasıldır?

Mesleksel eğitim sonrası işe ilk girişte ne kadar kazanç ele geçirilir?

Meslekte iş bulma imkanları nasıldır? Nerede ve nasıl iş bulunabilir?

Meslekleri tanımanın yanı sıra, kişiye bir de üst eğitim müesseselerini tanıtan bilgilerin de verilmesi. ehemmiyetlidir.

Meslek seçme vaziyetindeki kişi kendisine açık olan eğitim müesseselerinin hangileri olduğunu bilmelidir. Ayrı olarak bu eğitim müessesesinin eğitim giderleri ve eğitim müddetleri bilmelidir. Bu vaziyette meslek seçen aday aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır.

Hangi eğitim müessesesi seçmeyi düşündüğünüz mesleksel eğitimi vermektedir?

Bu eğitim müesseselerinden nasıl ve ne şekilde istifade edilmektedir?

Eğitim imkanları nelerdir? Bölgelere göre dağılımı nasıldır?

Mesleksel eğitim müesseselerine müracaat nasıl yapılmaktadır?

Mezuniyet sonrası çalışma alanları ve iş piyasası vaziyetleri nelerdir?

Eğitim müesseselerinde kontenjan ne kadardır?

Eğitim uygulamalı mı yoksa teorik midir?

C. MESLEKLER İLE İLGİLİ EDİNDİĞİNİZ BİLGİLERİ DEĞERLENDİRMELİSİNİZ!

Meslek seçme kararlarınızda ailenizin ekonomik gücü, sizin eğitim esnasındaki harcamalarınızı karşılayabilecek düzeyde mi? Ailenizden uzakta okumayı sürdürebilir misiniz? Başka şehirde okumak eğitiminizi ve öğreniminizi nasıl etkiler? Bu suallere gerçekçi cevaplar bulunmalı, gerekirse.bu kararlar aile azalarıyla beraber alınmalıdır.

Bir ÖSS adayı, hiçbir bölüm kazanamadı demesinler diye bir yükseköğretim programı seçenek etmemeli. Yukarıda söz edilen ilkelere uymalı. Seçmeyi düşündüğü meslek beklentisine uygun, alakalarıyla uyumlu olmalıdır.

Meslekle alakalı çalışma şartları sağlık durumunuza uygun mu?


Serdarhan Bilgiler : meslek seçerken, meslek, meslek seçmenin önemi, meslekler hakkında bilgiler, hangi mesleği seçmeliyim, meslek seçimlerinde nelere dikkat edilmeli, meslek seçme kılavuzu, meslek tanıtımları,


 Bilgi Media & Vikipedi Meslekler ve Özellikleri Konu anlatımıEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Meslekler ve Özellikleri Performans Ödevi admin tarafından 3 Aralık 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:, , , ,
Meslekler ve Özellikleri Performans Ödevi isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz