---- Sponsorlu Baglantilar ---

Mevlana Haftası İle İlgili Yazı ve Kompozisyon Örnekleri

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Mevlana Haftası İle İlgili Yazı ve Kompozisyon Örneklerini sizlerle paylaşıyoruz. İnsan sevgisi ile dünyaya bilinen Mevlana Hazretleri hakkında yazılmış anlamlı ve güzel bir kompozisyon ve yazı örneğini sizlere sunuyoruz.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

İnsan düşüncesine tertemiz bir ileti veren ve İslam düşünürlerinin fikir sistemlerini, inanç akidelerini ruh, akıl ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi, müstesna yüce bir varlık, ilahi bir ışık, içsel bir güneş, Muhammed Ali’nin bendesidir.
Bugüne kadar gönüller tutuşturan ve bundan sonra da insanı etkilemeye devam edecek olan Veli, kutup, pir, insan-ı kâmil, büyük şair gibi sıfatlarla isimlendirilen bu büyük insan hepimize ışıktır.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

mevlana-haftasi
Gönüller sultanı Hz. Mevlana aşkın kemalidir; fakat yalnız aşkın mı? Hayır, O tüm güzelliklerin kemalidir, ilmin de hikmetin de, aklın da…

O’nun insan düşüncesine verdiği en büyük ileti Aşk, Sevgi ve Birliktir.
O, bir veli hüviyetiyle gönüller coşturmuş, bir pir, bir mürşit olarak insan kalbini saflaştırmış, bir bilgi kaynağı olarak insan aklını nur ile yıkamış, akıl ve gönülleri kirden kurtarmış, gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin temsilcisi olmuştur.

Onun içindir ki hangi âlim Mevlana’yı tanısa yücelmektedir. O’nun yoluna gönül koyan herkes kemale, sevgiye, insanlığa, bilgeliğe, tolerans ve yüksek ahlaka erişmektedir.
O, hiç bir şeyi inkâr etmez fakat her şeyi birler, bütünleştirir ve sevdirir. O, kimseyi ayrı görmez. Zira O, her şeyin Allah’ın zuhuru ve tecellisi olduğunu bilir ve bunu insan gönlüne ve insana hal olarak yansıtır.

Mevlana aziz ve yüce bir üstad’dır. Tek başına bir sistemdir, bir hayat ve bir düzendir. Ahlakı, ilmi, hikmeti, sevgisi, aklı, tavrı, algısı, davranışları ve he rşeyi ile yüceliği öğreten bir HAL ANITI’dir. Peygamber-i zişan’ın gerçek temsilcisi, aşkın ve aklın en yüksek öğesi ve gerçeğidir.

“İnsan yaratılmışların en haysiyetlisidir” düsturuyla her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlana sevginin, sulhun, kardeşliğin, toleransın simgesidir.

HZ. MEVLANA’YA GÖRE İNSAN

Hz. Mevlana’da insan, ölümlü ile ölümsüzü, iyi ile kötüyü, ilahi ile beşeri benliğinde toplayan bir birleştiricidir. İnsan ölümsüzlüğün, ölümlü beden içinde tekamül seyrini yaşamak için bu alemdeki görünümüdür. İnsan varlık ağacının meyvesidir. Bir rubaisinde şöyle seslenir:
“Suret suretsizlikten oldu. Varlık peteğini ören arıdır. Arıyı vücuda getiren, mum ve petek değildir. Arı biziz, şekil ve çokluk yalnızca bizim imal ettiğimiz mumdur. Şekil ve cisim bizden vücuda geldi. Biz onlardan değil; şarap bizden sarhoş oldu, biz şaraptan değil.”
Hz. Mevlana varlığın özü, başka bir deyişle yaratıcı kudretle insanın özünü birleştirmiştir. İnsanın haysiyet ve yükümlülüğü, zevki ve çilesi işte bu birlikten kaynaklanmaktadır. Bu birlik insanı varlığın gayesi yapmıştır. Varlık, mananını insanla kazanır. Yaratıcı yapıtını insanla izler, çünkü insan hakkın gözü ve aynasıdır.

Hz. Mevlana şöyle seslenir:
“Sen cihanın hazinesisin, cihan bir yarım arpaya değmez. Sen cihanın temelisin, cihan senin yüzünden taptazedir. Diyelim ki âlemi meşale ve ışık kaplamış; çakmaksız ve taşsız olduktan sonra o, iğreti bir rüzgârdan başka nedir?”
Yüce Hüdavendigar “Mümin müminin aynasıdır” hadisini izah ederken şöyle konuşur:
“Yaradan’nın isimlerinden biri de el-mümin’dir. İman eden kula da mümin denir. Mümin müminin aynasıdır demek, Yaradan onda, o aynada tecelli etti demektir.” ÖYLEYSE Hakk’ı insanda görmek gerekir. Bunu yapmayan, görmesini bilmiyor demektir.

Mevlana Hazretleri Hakkında Yazı ve Kompozisyon Paylaşımlarımıza devam edeceğiz.Editorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Mevlana Haftası İle İlgili Yazı ve Kompozisyon Örnekleri admin tarafından 30 Kasım 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:,
Mevlana Haftası İle İlgili Yazı ve Kompozisyon Örnekleri isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz