---- Sponsorlu Baglantilar ---

Polinomlar İle İlgili Sorular Ve Cevaplar, Çözümleri

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

2014 – 2015 Polinomlar İle İlgili Sorular Ve Cevaplar, Çözümleri, Polinom Testleri

------ Sponsorlu Reklamlar -----

2013-2014 Örnek Polinom Soruları ve Cevapları, Polinomlar Hakkında Örnek Testler ve Testlerin Cevap anahtarını, soruların çözümlü yanıtları ile sizlere yararlı bilgiler sunmak istiyoruz.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

matematik

Soru 01

P(x) = x17 + 2 x16 + 3 x12 + 6 x8 – 4x3 + 5 x – 4     Polinomunun     ( x3 + 1 )     ile bölünmesinden kalan kaçtır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

ÇÖZÜM

x3 + 1 = 0    =>    x3 = – 1    x = -1    =>    P(x) polinomunda    x = -1    koyarasak;

P(-1) = (-1)17 + 2 (-1)16 + 3 (-1)12 + 6 (-1)8 – 4 (-1)3 + 5 (-1) – 4

P(-1) = -1 + 2 + 3 + 6 + 4 – 5 – 4    =>    P(-1) = 5 bulunur.

bbbbYANIT : CSoru 02

P(x-3) = 3x2 – 7x + 6     verildiğine göre,     P(x) polinomunun     (x+1)     ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

ÇÖZÜM

x + 2 = 0    =>    x = – 2

P(x) = 3 (x+3)2 – 7 (x+3) + 6       { (x-3)’ün tersini polinomda “x” yerine koyduk. }
P(-2) = 3 (-2+3)2 – 7 (-2+3) + 6    =>    P(-2) = 3 – 7 + 6 = 2 bulunur.

bbbbYANIT : BSoru 03

P(x) = 3 xn + 2 x2n+1 -3 xn+2 – a x2 + 5 x – 4     Polinomunun     ( x – 1 )     ile bölünmesinden kalan ( -2 ) olduğuna göre;     a = ?

A)2     B) 3     C) 4     D) 5     E) 6

ÇÖZÜM

x – 1 = 0    =>    x = 1    demek ki;    P(1) = -2    miş.    P(1)’i yaratalım,

P(1) = 3 . 1 + 2 . 1 – 3 . 1 – a . 1 + 5 . 1 – 4 = -2    =>    3 + 2 – 3 – a + 5 – 4 = -2    =>    a = 5     bulunur.

bbbbYANIT : DSoru 04

P(x) = x5 – 2 x4 + x3 + 3 x2 + a x + 4     Polinomunun     ( x – 2 )     ile bölünmesinden kalan kaçtır?

A) 2a + 22     B) 2a + 16     C) 2a + 18     D) 2a + 24     E) 2a + 20

ÇÖZÜM

x – 2 = 0    =>    x = 2    demek ki;    P(2) = ?       P(2)’i yaratalım,

P(2) = 32 – 32 + 8 + 12 + 2a + 4    =>    P(2) = 2a + 24     bulunur.

bbbbYANIT : DSoru 05

P(x) = 2 x4 + a x3 + b x2 + x + 6     Polinomunun     çarpanlarından ikisi     ( x – 2 )     ( x + 1 )     ise     a = ?

A) -5     B) -4     C) -3     D) -2     E) -1

ÇÖZÜM

( x – 1 ) ve ( x – 2 ) , P(x)’in çarpanları ise, kalan “sıfır” dır. Bunları ayrı ayrı sıfıra eşitlersek;     x – 1 = 0    =>

x = 1    demek ki;    P(1) = 0     ve     x – 2 = 0    =>    x = 2       P(2) = 0 bulunur.

P(1) ve    P(2) leri yaratalım.    =>

2 . 16 + a . 8 + b . 4 + 2 + 6 = 0

2 . 1 + a . (-1) + b . 1 – 1 + 6 = 0      yazılıp    =>    bu iki denklem çözülürse,     a = -1    bulunur.bbbbYANIT : ESoru 06

P(x) = x3 + x2 + 3 x + m     Polinomunun     bir çarpanı     ( x + 2 )     ise     m = ?

A) 6     B) 8     C) 10     D) 12     E) 14

ÇÖZÜM

Bir polinomun çarpanı verildiğinde,     “çarpan = 0”     yapılıp bulunan “x” değeri P(x) polinomunda yerine konulduğunda, ifade “sıfır” ‘a eşit olur.

x + 2 = 0    =>    x = -2

P(-2) = (-2)3 + (-2)2 + 3 (-2) + m = 0    =>    P(-2) = – 8 + 4 – 6 + m = 0    =>    m = 10    bulunur.

bbbbYANIT : CSoru 07

Bir P(x) polinomu,     ( x – 1 )     ile bölündüğünde (-1) kalanını ve ( x + 2 )     ile bölündüğünde (2) kalanını veriyor. Aynı P(x) polinomu     ( x – 1 ) . ( x + 2 )     çarpımı ile bölündüğünde hangi kalanı verir?

A) -x     B) x     C) x + 1     D) -x + 1     E) x – 2

ÇÖZÜM


P(x) = ( x – 1 ) . Q(x) + ( -1 )    =>    P(1) = -1 dir.
P(x) = ( x + 2 ) . Q'(x) + ( 2 )    =>    P(1) = 2 dir.
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
P(x) = ( x – 1 ) ( x + 2 ) . Q”(x) + (Ax + B)    =>    olsun.

P(x)’de “x” yerine ( 1 ve -2 ) değerlerini koyarsak;

A .1 + B = -1    ®     A + B = -1
A . (-2) + B = 2      ®     -2A + B = 2
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Bu iki denklemin ortak çözümü sonucu;     A = -1    ve    B = 0     bulunur.
kalan     Ax + B     idi. Sonuç : -x + 0    =>       bulunur.

bbbbYANIT : ASoru 08

P(x) = 2 x4 + a x3 + b x2 + x +6     Polinomu     bir çarpanı     ( x + 1 )     ile     tam olarak bölündüğüne göre,     a – b     farkı kaçtır?

A) 4     B) 5     C) 6     D) 7     E) 8

ÇÖZÜM

Tam olarak bölünebiliyor demek; kalan SIFIR demektir.    x + 1 = 0    =>    x = -1

P(-1) = 2 . 1 + a . (-1) + b . 1 – 1 + 6 = 0    =>    2 – a + b + 5 = 0    =>    a – b = 7    =>    bulunur.bbbbYANIT : DSoru 09

    6 ( x + 2y )2 + ( x + 2y ) – 15     ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x + 6y + 5     B) 3x – 2y – 3     C) x + 2y + 5     D) 2x + 4y + 5     E) 2x + 4y + 3

ÇÖZÜM

6 ( x + 2y )2 + ( x + 2y ) – 15
½ bbbbbbbbbbbbbbbbb½
2 (x + 2y )bbbbbbbbbbbb- 3
3 (x + 2y )bbbbbbbbbbbbb 5
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
10 ( x + 2y ) – 9 ( x + 2y ) = ( x + 2y )     { Ortadaki terimi verdi }
[ 2 . ( x + 2y ) – 3 ] . [ 3 . ( x + 2y ) + 3 ] yazılır.    =>    [ 2x + 4y – 3 ] . [3x + 6y + 5 ]    olur.
Ç Ö Z Ü M  Yanıt A
Bilgi Media & Matematik Terimleri AnsiklopedisEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Polinomlar İle İlgili Sorular Ve Cevaplar, Çözümleri admin tarafından 3 Kasım 2013 tarihinde eklenmiştir.

Polinomlar İle İlgili Sorular Ve Cevaplar, Çözümleri isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz