---- Sponsorlu Baglantilar ---

Rönesans Nedir Kısaca Rönesansın Nedenleri Sonuçları Nelerdir?

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Rönesans Dönemi Konu Anlatımı

Rönesans, Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak anlaşılır.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

14 – 15. asırda İtalyan Rönesansı batı ile klasik antikite arasındaki bağı tekrar kurmuştur. Arapların bilimi bilhassa matematik alınmış, deneyselliğe geri dönülmüş, hayatın önemiyle ilgili yoğunlaşılmış (sözgelişi Rönesans hümanizmi), matbaanın icadıyla ve sanat, şiir ve mimari’de ortaya çıkan yeni tekniklerle bilgi dağıtılabilmiş, böylece kökten bir değişim başlamıştır.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Bu çağda uzun yıllar  geriye düşen Avrupa’nın ticaret ve Coğrafi Bulgular’le yükselişe geçmiştir.  İtalyan rönesansı bu dönemin başlangısanatsal ve ilmigelişmeyi ifade eder. İlk defa İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından Vite’de kullanılmış, 1550 seneninde basılmıştır. Rönesans teriminin orijini Fransızcadır , Fransız tarihçi Jules Michelet tarafından kullanılmış, ve İsviçreli tarihçi Jacob Burckhardt tarafından geliştirilmiştir
Rönesans’ın Nedenleri :

Arapçaya çevrilmiş daha önceki Yunan ve Roma yapıtların çeviri edilmesi.
Coğrafi bulgular neticeninde zenginleşen ve güzel sanatlar gibi alanlara destek veren, sanatçıları destekleyip, savunan bir sınıfın oluşması(coğrafi bulguları yapan Burjuva sınıfı)
Rönesans şu temel anlayışlara dayanıyordu.
sevgi alaka çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir,
İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar ele geçirebilir,
İnsanın daimi aktif olması haysiyetli birşeydir ve
Gerçek güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, başka dünyaları düşünmenin hiçbir manası yoktur anlayışı hakimdir.
Rönesans döneminin yaratıcılığının asal yürütücü gücü tüccarlardır. Bunlar en kârlı ticaretin hangi alanda olduğunu araştırdılar ve bu yoldan sağladıkları zenginlikleri. sanat ve endüstri yeniliklerine yatırdılar. Rönesans; Floransa.Venedik, İngiltere, Portekiz, Hollanda gibi küçük şehir-devletlerinde veyahut metropollerde doğmuştur.

Rönesans üzerinde derin araştırmalar yapan Burkhard: “Rönesans insanın keşfedilmesidir.” demektedir. Harbiden de ortaçağda Avrupa’da insanın hiçbir değeri yoktu. Engizisyon mahkemelerinde yüzbinlerce insan haksız yere ve çok kez sırf servetlerini ele geçirebilmek için öldürüldü. Papazlar çeşitli menfaatler karşılığında günahları bağışlıyorlardı. Hem deCennetten yerler satıyorlardı. Mantık ve beşeri asallar kaybolmuştu. İslâm âlimlerinin kitaplarını okuyarak dünyanın döndüğünü duyuru eden Galile ve daha pekçok düşünür çeşitli eziyetlergörmüş pekçoğu öldürülmüştür. Bu itibarla Rönesans hareketi ilim ve teknikteki ilerlemenin yanısıra insan ve tabiat sevgisini de beraberinde getirdi. Rönesansın liderleri, sanat faaliyetlerinin yanısıra edebiyat, tarih ve arkeolojiye de ehemmiyet verdiler. Resim ve tasvir anlayışı gelişti. Mimaride gotik tarzı ayrılınarak barok ve rokoko üslubu geliştirildi. Rönesans mimarlığının başlıca özellikleri ölçü, sadelik ve tabiiliktir.
Bu şekilde İtalya’da başlayan Rönesans hareketi kısa zamanda bütün Avrupa’da dağıldı. Rönesans daha ziyade Fransa’da sanat; Almanya’da dini tablo ve resimler; İngiltere’de edebiyat; İspanya’da resim ve edebiyat alanında gelişti. İtalya’daki rönesans hareketinde daha önceki Yunan ve Roma ediplerinden Tacitus, Sophokles, Domosten, Platon, Çiçeron ve Virgil’in yapıtlarıtekrar ortaya çıkarıldı. İtalyan fikir adamı ve yazarlarından Machiavel (1469-1530), Ariosto (1474-1535), Tasso (1544-1595) yetişip yapıtlar verdiler. Machiavel’in Hükümdar isimli yapıtımeşhurdur. Ressamlardan Rafael (1483-1520) bu arada heykeltraş, mimar ve edebiyatçı da olan Leonardo da Vinci (1452-1591), Mikelanj (1475-1564) bu devirde İtalya’da yetişen sanatkarlardır.[1][2] . Fransa, edebiyat ve fikir alanlarında İtalya’yı geçerek; Ronsard (1525-1585), Montaigne (1533-1592), Rabelais (1495-1555), mimarlıkta Louvre Sarayını yapan Pierre Loscot, Tuileries Sarayını yapan Jean Bullant, resimde de François Clouet yetiştiler. Fransız krallarından I. François (1515-1547) zamanında Collège de France heyetti. Almanya’da daha çok dini alanda değişiklikler oldu. Almanya’da hümanizm akımında Erasmus (1467-1536), Röklen (1452-1522), Luther (1483-1546), resimde Albrecht Dürer (1471-1528) yetişti. İngiltere’de tiyatro alanında yapıtlarıyla tanınan Şekspir (1564-1610), İspanya’da Donkişot yazarı Cervantes (1547-1616), ressam Velasquez (1599-1660), Hollanda’da ressam Rembrandt (1607-1669), Polonya’da ilk kez dünyanın güneş çevreninde döndüğünü söyleyen Kopernik (1473-1543) yetiştiler. Rönesans devrinde yapılan yapıtlar Avrupa’da hala mevcuttur. Ressam ve heykeltraşların tablo ve heykelleri müzelerde bulunmaktadır.
Diğer Avrupa ülkelerinde Rönesans :
Fransa’da Rönesans’a krallar liderlik etti. Piyer Lesko en ehemmiyetli Rönesans sanatçısıdır. Almanya’da Rönesans Hümanizim ile başladı. Martin Luter (Luther) ve Erasmus dinsel konuları incelediler. Albert Dürer dini tablolar yaptı. İngiltere’de Şekspir (Shakespeare), İspanya’da Servantes tanınmış kişi yapıtlar yazdılar Rönesans’ın neticeleri Skolastik görüş ( Kilisenin dar görüşü ) yıkılmıştır. Yerine pozitif ( İlmi ) düşünce hakim olmuştur. Reform hareketlerini hazırlamıştır. Bilim ve teknikteki gelişmeler hızlanmıştır. Avrupa’da sanattan zevk alan aydın ( Burjuva ) sınıf ve halk sınıfı oluşmuştur. Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır. Avrupa’nın her istikametten gelişmesine ve güçlenmesine liderlik etmiştir.
Rönesans’ın Neticeleri :
Bugünkü modern Avrupa’nın temelleri atıldı.
Laik düşünce sistemi ortaya çıktı.
Güzel sanatlar,edebiyat,bilim gibi alanlarda gelişmeler yaşandı.
Skolastik düşünce iyice zayıfladı,yıkıldı.
Kilise’nin o kadar emin bi müessese olmadığı anlaşıldı

rönesans

Bilgi Media & Vikipedi Tarih AnsiklopedisiEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Rönesans Nedir Kısaca Rönesansın Nedenleri Sonuçları Nelerdir? Reis Bey tarafından 21 Kasım 2013 tarihinde eklenmiştir.

Rönesans Nedir Kısaca Rönesansın Nedenleri Sonuçları Nelerdir? isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz