---- Sponsorlu Baglantilar ---

Sosyalizm Nedir Kısaca Tanımı

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

Sosyalizm nedir ( Özet – Kısaca )

Ekonomik görüşler ile ilgili konu anlatımlarımıza sosyalizm nedir, Ne demektir sorusunun yanıtını özet ve kısaca vererek devam ediyoruz. Sizlerde merak ettiklerinizin yanıtlarını konumuz içinde bulacaksınız. Dünyada en bilindik ikinci ekonomik sistem olan sosyalizm ile ilgili kafanıza takılanları bizlere sorarak gerekli cevapları alabilirsiniz.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

sosyalizmnedir

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Sosyalizm nedir
Düşünsel seviyede olan en tanınmış ikinci ekonomik sistem modeli , merkezden yönetimli sosyalist planlı ekonomik sistemdir . Bu sistemde ekonominin basit koordinasyonu , merkezi yönetim açısından adına getirilmektedir .
Merkezi yönetim bu fonksiyonu adına getirirken , merkezi ve makro bir ekonomik planı araç olarak kullanmaktadır . Merkezi yönetimle uyumlu basit öncelik ilkesi , sosyallik ilkesi olmaktadır . Bu iki basit ve genel ilkeye uyumlu olarak , üretim araçları üzerindeki mülkiyet biçimi , kamusal mülkiyet şeklinde olmaktadır .
Bu ekonomik sistemde ağırlık piyasa alanında değil , üretim alanındadır . Koordinasyonun merkezi yönetime yapılması , ekonomik sisteme meşgul ölçüde dikey bir etkinlik yapısı kazandırmıştır . Merkezden koordinasyon ve sosyallik ilkelerinin mantıksal sonucunda , bu sistemde ekonomik birimler merkezileşmiştir; benzer anda üretim alanında kamusal mülkiyet biçiminin olabilitesi yüksek olması , üretim ve bölüşümün merkezi birimlerce kontrol edilmesi sonucunu doğurmuştur . Merkezi yönetim , ekonomik koordinasyonu , merkezi planla çözerken , belirttiği plan emredici ve hiyerarşik bir yapıya sahiptir . Bu plan çerçevesinde merkezi birim , üretim , gelir , tüketim ve bölüşümü doğrudan etkileyip belirlemektedir . Planlama öncelikle fizik – i mal planlaması şeklinde yapılmaktadır . Para Bazlı planlamanın önemi iki. derecedendir . Bu sistemdeki fiyatlar piyasa fiyatı olmayıp;merkezi birimce belirlenen ‘politik – idari’ fiyatlardır . Bu sistemde muvaffakiyet teşviki prim sistemiyle sağlanmaktadır . Kontrol fonksiyonu , merkezi birim açısından merkezi planlamaya bağımlı olarak adına getirilmektedir .
Bugün sosyalizm farklı anlamlarda kullanılmaktadır . benzer zamanda devletin bir takım teşebbüslere sahip olmasını ya da toplumsal politika tedbirlerini almasını sosyalizm ile karıştıranlar dahi var . Sosyalizm sistemi konu olduğu gün , en azından büyük işletmelerin kamulaştırıldığı ve iktisadi faaliyetlerin merkezi planlara yönelik yürütüldüğü bir ekonomik düzeni anlaşılır .
İktisat teorisinde sosyalist sistemden söz edildiği gün , en azından büyük çapta üretime yarayan maddi üretim araçlarının kamulaştırıldığı , hangi mallarını ne miktarda ne ile kullanacağı merkezi planlama açısından saptama edilen bir rejim anlaşılır
18 . ve29 . yüzyıllarda meydana gelen yepyeni topluluk düzenin neden olduğu sömürüyü ortadan kaldırmayı ve ek olarak adil bir sistem kurmayı planlayan görüşler başlangıçta toplumsal hayatın itici güçlerini yeter derecede tanımadan ortaya atılmış hayali görüşlerdir . Mesela , Fransa’da Saint – simon’un öğrencileri Enfatin ve Bazo – a özel mülkiyet kurumunu eleştirmişlerdir . İnsanın insan açısından sömürülmesine yol açan bu kurumun kaldırılmasını önermişlerdir .
İngiltere’de Robert Qwan ( 1771 – 1858 ) , Fransa’da Charles Faurier ( 1772 – 1837 ) ; rekabetin fenalığını ortadan kaldırmak , işçi sınıfının sömürülmesini önlemek amaçlı mevcut sistemin anarşik üretim biçimi , adil olmayan gelir bölüşümü adına , üretim kooparatifler şekline örgütlü edildiği , mahsulün yapılan işe yönelik pay edildiği bir topluluk düzeni gerçekleştirmek istemişlerdir .
Modern sosyalist akımların oluşumunda tesirli kalan iktisatçılar aralarında en önemlisi hiç şüphe yok ki 1881 – 1883 senelerinde hayatını sürdüren K . Marx olmuştur . K . Marx ekonomik değişmelerden davranış ederek , toplumsal sınıfların oluşumunu ve toplumsal dershane mücadelesini anlatmıştır . Ona yönelik , kapitalizm feodalizmi seyreden sosyalizmle son bulacak kalan bir sistemdir .
Çünkü kapitalizm ile beraber sermaye belli ellerde toplanmakta ve emek gücü ile artan bir çatışmaya girecektir . Bu çatışma sonucu üretim araçları topluluk mülkiyetine geçirilmesi suretiyle son bulacaktır . Yani kapitalizm sosyalizme dönüşecektir .
Sosyalizim’de TemelEkonomik Kurumlar
a ) Kamu Mülkiyeti
Sosyalizmin dayandığı basit kurumlardan biridir . K:Marx açısından sosyalizmin ileri aşaması olarak nitelenen ve herkesin yeteneklerine yönelik çalışması , gereksinimlerine yönelik pay alması esasına dayanan komünizmde arazi ve sermaye malları hatta tüketimi tüketicinin kendisine bağımlı olmayan tüketim mallarının kamu mülkiyetinde olacağı ileri sürülmektedir .
b ) Özel Teşebbüsün Kısıtlanması ve İş Tercih Etme Serbestisi
Özel teşebbüs onay edilmemekte ve bütün iş kurumları devlete aittir . Insanlar istedikleri meslekte iş serbestisine istedikleri meslekte iş serbestisine istedikleri meslekte iş serbestisine sahiptirler . Ancak her işletmenin hangi girdileri kullanacağı , hangi teknik politikası izleyeceği , ne civarında yöneticisi , teknik ve idari personel ve işçi istihdam edeceği , bunlara ne ücret ödeneceği merkezi planlama açısından saptama edilir .

Bilgi Media & Vikipedi Genel Kültür AnsiklopedisiEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Sosyalizm Nedir Kısaca Tanımı admin tarafından 30 Eylül 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Sosyalizm Nedir Kısaca Tanımı isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz